Senast uppdaterad

2021-09-14

Tema: Så jobbar Lärarförbundet för bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning är något av det som Lärarförbundets medlemmar tycker är allra viktigast. I en rad rapporter har Lärarförbundet pekat på hur situationen ser ut och gett förslag på lösningar: rensa bland arbetsuppgifterna, renodla läraruppdraget och avlasta lärarna.

Arbetsmiljö med anledning av covid-19

Covid-19 har inneburit en kris i arbetsmiljön för många av våra medlemmar. Det gäller allt från risk för smitta, till arbetsbelastning.

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets arbete under pandemin.

Vill du veta exakt hur våra medlemsgruppers arbetsmiljö har påverkats av pandemin? Läs mer i våra coronarapporter.

Minska arbetsbelastningen!

Kvalitet kräver tid, det vet alla. Trots det har lärare fått allt mindre tid för det som är själva kärnan i uppdraget: undervisningen och den pedagogiska utvecklingen. Skolledarnas tid att vara pedagogiska ledare också krympt. Huvudskälet är att en våg av reformer har sköljt över skolan, utan att tillräckligt med tid och resurser har vikts för det.

Detta går ut över kvaliteten, barnen och eleverna. Men det behöver inte vara så. Satsa i stället på att ge alla lärare tid och resurser att förbereda och utveckla undervisningen.

Läs våra förslag för att minska arbetsbelastningen för Sveriges lärare.

Så arbetar Lärarförbundet för att motverka hot och våld

Anmälningarna om hot och våld i skolan de senaste åren ökar kraftigt. Lärarförbundet anser att det är en oacceptabel situation. Det måste vara nolltolerans mot hot och våld på landets skolor.

Läs mer om hur Lärarförbundet motverkar hot och våld i skolan.

Rapport: Dokumentationsbördan - ett arbetsmiljöproblem

Politikerna måste minska dokumentationsbördan i skolan. Lärare vittnar i en färsk enkät om rädsla att bli ifrågasatta, system som inte fyller sin funktion och att de överväger att lämna yrket. Vi har förslagen på vad som behöver hända, och det snabbt!

Läs rapporten här!

Rapport: Tiden räcker inte till

40 procent av lärarna hinner inte med sina arbetsuppgifter. Det visar Lärarförbundets granskning. Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är endast 15 procent.

- Det förväntas att lärare ska springa snabbare och snabbare för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men arbetstiden är densamma. Resultatet blir att fritiden äts upp av jobb och lärarna blir sjuka på kuppen. Det är ansvarslöst att som arbetsgivare inte åtgärda sina arbetsmiljöproblem, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Rensa bland arbetsuppgifterna, renodla läraruppdraget och avlasta lärarna är tre av våra lösningar på problemet.

Mer om rapporten "Tiden räcker inte till"

Rapport: Brist på balans mellan krav och resurser

Lärarförbundets rapport visar att förskollärare, lärare i fritidshem, grundskollärare, gymnasielärare, speciallärare/specialpedagoger och skolledare upplever högre arbetsbelastning och mer stress på jobbet än andra yrkesgrupper. Konsekvensen blir sömnsvårigheter, att många hoppar över rast och ytterst – sjukskrivningar.

Läs mer om rapporten "Lärares stress: Brist på balans mellan krav och resurser"

Rapport: Lyssna på förskollärarna

Stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar förskollärares arbete negativt. Det som först ryker är tiden för att planera och utveckla verksamheten. Det visar Lärarförbundets rapport "Lyssna på förskollärarna!"

Läs mer om rapporten: Lyssna på förskollärarna

Rapport: Lärare i fritidshem kräver mer tid för kvalitet och arbetsglädje

Situationen i landets fritidshem är krisartad. Det visar den undersökning Lärarförbundet genomförde bland medlemmarna som arbetar i fritidshem sommaren 2017. Bristen på behöriga lärare i fritidshem är enorm, elevgrupperna för stora och lärarna har för lite tid till planering, reflektion och utveckling.

Läs rapporten om lärare i fritidshem

Mer om arbetsmiljö

Här har vi samlat allt innehåll om arbetsmiljö

För dig som vill gå på djupet

Skol-OSA är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Här kan du som som jobbar med arbetsmiljöfrågor i skolan och förskolan hitta råd, tips, tolkningar och stöd för skolledare och ombud i lokal och central samverkan/MBL/skyddskommitté. Till Skol-OSA


För dig som vill veta mer om ombudsrollen

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.

Ditt skyddsombud kan lyfta problem i arbetsmiljön och ställa formella krav på att arbetsgivaren gör något åt dessa.

Om arbetsgivaren inte hörsammar kraven kan skyddsombudet ta dem vidare till antingen Arbetsmiljöverket eller till skyddskommittén.

Så arbetar ditt skyddsombud

Vill du bli ombud? Läs mer om vad det innebär att vara ombud