Senast uppdaterad

2021-11-17

Om rankingen Bästa skolkommun

I 20 år har Lärarförbundet presenterat Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. År 2021 var sista gången.

Så satsar din kommun på skolan

Vilken kommun har de bästa skolorna i Sverige? Vilka ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar? Med Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun, som är den största i sitt slag, får du en överblick.

Vi rankar inte enskilda skolor eller dig som lärare, istället tittar vi på hur din kommun har satsat på skolfrågor. Oavsett kommunens placering i undersökningen har du rätt att kräva bra villkor och förbättringar för att kunna göra ett bra jobb, det jobbar vi i Lärarförbundet för året om. Allt börjar med bra lärare!

De stora skillnaderna över landet slår skoningslöst mot likvärdigheten. Vi måste ha ett samhälle där alla skolor är bra skolor oavsett kommun.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet