Senast uppdaterad

2019-09-24

Sveriges bästa skolkommun

Varje år presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Utifrån olika kriterier tittar vi på landets 290 kommuner och mäter hur mycket din kommun satsar på förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Så satsar din kommun på skolan

Vilken kommun har de bästa skolorna i Sverige? Vilka ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar? Med Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun, som är den största i sitt slag, får du en överblick.

Vi rankar inte enskilda skolor eller dig som lärare, istället tittar vi på hur din kommun har satsat på skolfrågor. Oavsett kommunens placering i undersökningen har du rätt att kräva bra villkor och förbättringar för att kunna göra ett bra jobb, det jobbar vi i Lärarförbundet för året om. Allt börjar med bra lärare!

Det finns inga genvägar till bra skolresultat. Att försäkra sig om att lärare har rätt förutsättningar i mötet med varje barn och elev måste vara högsta prioritet för alla kommuner.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet