Senast uppdaterad

2017-12-14

Styrelsens förslag: ett professionsförbund nära medlemmarna

Att stärka professionsidentiteten och att arbeta mer medlemsnära. Det är utgångspunkten i de förslag till kongressbeslut som Lärarförbundets styrelse arbetat fram och som den 15 januari går ut på remiss till avdelningarna.

Förslagen bygger på de samtal som skett brett i organisationen under hela kongressperioden, och inte minst på medlemsdialogen Rätt kurs som genomfördes under våren 2017.

Vill stärka professionen

I förslaget till nytt långsiktigt styrdokument och verksamhetsinriktning konstateras att lärare och skolledare i hela skolväsendet är en profession. Styrelsen menar att en stark profession är nyckeln till utmaningarna inom skolan. Inriktningen ska vara att stärka professionsutveckling, tillit och inflytande.

Professionella och fackliga intressen

I förslaget till nya stadgar vill styrelsen definiera Lärarförbundet som ett professionsförbund som har som syfte att tillvarata medlemmarnas både professionella och fackliga intressen. För att bli medlem i förbundet i framtiden ska man vara lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande. Avdelningarna ska verka nära medlemmarna och fånga upp deras engagemang. Förtroendevalda ska helst ha en fot kvar i läraryrket.

Nya medlemsavgifter

I förslag till budget föreslås endast två nivåer för medlemsavgiften och en anslagsstruktur till avdelningarna som stimulerar verksamhet för och rekrytering av studenter och yrkesaktiva.

Organisering av fristående verksamhet

Styrelsen föreslår också hur medlemmar i fristående verksamhet på ett bättre sätt ska representeras i förbundet.

Remissperiod

Förslagen presenteras i sin helhet den 15 januari. Då inleds även remiss- och motionsperioden. I den här filmen berättar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand mer om motiven bakom förslagen.

Länkar:

Följ kongresswebben för att läsa alla nyheter om kongressen 2018