Senast uppdaterad

2022-03-08

Studiecirkeln Världegrunden – fördjupning

Här finns inspirations- och fördjupningsmaterial kopplat till studiecirkelns sju temaområden. Filmer, länkar, webb-, övningsmaterial, rapporter, goda exempel och fördjupad kunskap för den nyfikne att använda i undervisningen eller för engagemang på arbetsplatsen.

Världen i klassrummet är ingen isolerad ö. I vårt uppdrag i skolan ingår att förbereda barnen och eleverna på att växa upp till delaktiga och ansvarstagande samhälls- och världsmedborgare. Förutom kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, behöver de lära sig vad det innebär att leva i en demokrati.

Skolans värdegrund vilar på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Demokratiuppdraget är även den en grundbult i det fackliga arbetet och inom Lärarförbundet. Det speglar inte minst vår portalparagraf och vär(l)degrund.

Tid för samtal - på arbetsplatsen och i det fackliga arbetet

Studiecirkeln och dess fördjupning ger möjlighet till samtal och reflexion - på arbetsplatsen eller i det fackliga arbetet - om lärarutbildningens- , yrkets och utbildningsområdets utveckling i en global samtid.

"Frågor som lyfter värdegrunden upplevs som viktiga och engagerar"

Lärare i en global värld – fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring frågan hur villkoren för läraryrket ser ut i olika delar av världen. Vad är lik- och olikheterna? Lärare i en global värld – fördjupning.

Mänskliga rättigheter - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring hur FN:s mänskliga rättigheter och barnkonvention kan göras tydlig och användas i undervisningen och på arbetsplatsen.

Liksom hur och var man har rätt till åsikts- och yttrandefrihet, och när rättigheten plötsligt kan ses som en kränkning. Mänskliga rättigheter - fördjupning.

Världen i klassrummet - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring hur "glokala" frågor är. Allt hänger ihop med varandra, och ingen kan verka som en isolerad ö i en globaliserad värld.

Hur arbetar ni för att synliggöra världen i era klassrum, barngrupp eller i verksamheten. Hur jobbar ni med en mångfald av kulturer som en tillgång i er vardag? Vilka språk talas i ert klassrum, skola eller på arbetsplatsen? Vilka helgdagar firas? Världen i klassrummet - fördjupning.

Hållbar utveckling - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang för hur man ytterligare kan ta ansvar för vår klimat- och miljöpåverkan på jorden.

Hur får vi en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter - en miljömässigt, social och ekonomiskt hållbar utveckling?

Hur stort är vårt ekologiska fotavtryck - ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar? Det visar bland annat en test från Naturskyddsföreningen och WWF Världsnaturfonden. Hållbar utveckling - fördjupning.

Rasism och främlingsfientlighet - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring hur rasismens och främlingsfientlighetens mekanismer fungerar.

Hur indelandet i "vi och dom-grupper" lätt kan leda till fördomar och vardagsrasism och hur man kan arbeta i skolan eller på arbetsplatsen. Rasism och främlingsfientlighet - fördjupning.

Utbildning för alla: Agenda 2030 – fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring FN:s globala utvecklingsmål (Agenda 2030).

Fokuset är på mål 4 som handlar om allas rätt till utbildning med kvalitet - i såväl Sverige som övriga världen - från förskola till vuxenutbildning. Utbildning för alla: Agenda 2030 – fördjupning

Diskriminering och likabehandling - fördjupning

Här kan du som lärare och medlem hitta ytterligare undervisningsmaterial och inspiration till medlemsengagemang kring diskriminering och kränkande behandling (av barn och elever) eller kränkande särbehandling (av vuxna). Du kan även läsa mer om härskartekniker och hur de påverkar oss.

Avsnittet och fördjupningen ger dig/er även möjlighet att samtala kring ert aktiva arbete med diskriminering, kränkande behandling och särbehandling på arbetsplatsen och i skolan. Diskriminering och likabehandling - fördjupning.

Har du förslag på innehåll till fördjupningsdelen? Mejla eva.elmstedt-frisk@lararforbundet.se.