Pensionerad larare
Senast uppdaterad

2018-08-07

Stora pensionsavgångar väntar i lärarkåren

Inom fem år kommer många lärare att gå i pension. Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. Lärarförbundet har tagit fram ny statistik nedbruten på läns- och kommunnivå.

I vårt verktyg kan du se hur det ser ut i din kommun och i ditt län. För att få en bild av hur tillväxten ser ut bland unga lärare visar rapporterna också hur stor andel av lärarna under 30 år som är behöriga.

Siffror från SCB visar att Sverige år 2035 kommer sakna 79 000 lärare. Sverige måste ha en stark återväxt i lärarkåren i hela landet med fler unga som väljer att utbilda sig till lärare. Så är inte läget i dag. Bland de unga lärarna är många obehöriga. Varje lärararbetsgivare har ett ansvar att göra yrket attraktivt skapa förutsättningar för fler vägar in i läraryrket.

– Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Att investera i lärare är att framtidssäkra Sverige och möjliggöra innovation och tillväxt, säger Johanna Jaara-Åstrand.

Med kampanjen Satsa på lärareffekten sätter Lärarförbundet fokus på valets viktigaste fråga: att lösa lärarbristen.