Senast uppdaterad

2018-08-07

Stora pensionsavgångar väntar i lärarkåren

Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension inom några år, samtidigt som många av de yngre lärarna är obehöriga. Runtom i landet sparas det dessutom på skolan i en tid då kraftfulla satsningar krävs för att mota lärarbristen.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket. Vi har särskilt fokuserat på hur stor andel av lärarna som närmar sig pension och hur behörigheten ser ut bland unga lärare.

I vårt verktyg kan du se samtliga siffror för landets alla län och kommuner.

  • Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola. Det finns inga genvägar till fler lärare, det handlar om att värna och värdera de lärare man har och möjliggöra bra studievillkor för de som vill bli, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.