Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar

Skenande kostnader, merjobb och frustration. Lärplattformarna ska bidra till en mer effektiv dokumentation och ge stöd i elevernas kunskapsutveckling. Men de uppfyller inte sina syften, visar Lärarförbundets nya rapport.

Politiker måste skapa en ordning där professionens behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärtom!

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

6 av 10 tycker inte plattformen ger ett bra stöd

Digitaliseringen av svensk skola har kommit relativt långt internationellt sett. 80 procent av lärarna i vår undersökning dokumenterar elevers lärande i en digital lärplattform.

Men nära 6 av 10 lärare svarar att den digitala lärplattformen i låg grad fungerar som ett stöd för elevernas lärande. Lärplattformarna upplevs alltså inte vara ett särskilt effektivt stöd för att främja elevernas kunskapsutveckling.

9 av 10 behöver föra egen dokumentation

En konsekvens av att lärplattformarna inte ger tillräckligt bra stöd är att nära 9 av 10 lärare för egen dokumentation utöver den som finns i lärplattformarna. För lärare i årskurs 7-9 är siffran ännu högre.

Lärare, som redan har en extremt hög arbetsbelastning, måste alltså lägga tid och kraft på dokumentation i lärplattformen. Därutöver behöver de fortfarande dokumentera på egen hand för att på ett mer adekvat sätt fånga elevernas kunskapsutveckling.

6 av 10 skulle inte använda plattformarna om de inte var tvungna

Företagen som konstruerar de digitala lärplattformarna, beskriver att de är utvecklade för att effektivisera dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling. Men mycket tyder på att plattformarna inte är särskilt effektiva.

Hela 59 procent av lärarna skulle inte använda lärplattformen för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling om de inte var tvungna.

Stress och minskad arbetsglädje som följd

Hela 82 procent svarar att dokumentationskraven gör dem stressade. Nära 8 av 10 anser att kraven bidrar till att minska arbetsglädjen. Siffrorna är alarmerande i en tid av stor lärarbrist.

Varje huvudman måste därför se över sin användning av lärplattformarna:

  • Är lärplattformarna tillräckligt funktionella?
  • Leder användningen av plattformarna till stress?
  • Bidrar lärplattformarna till överdokumentation?

Slutsatser

Lärarförbundet anser att:

  • lärarnas behov måste styra användandet av lärplattformar.
  • alla huvudmän måste utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet.
  • lärplattformarna ska beaktas både ur kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv.
  • politiker på samtliga nivåer måste ta krafttag mot kraven på dokumentation.