Senast uppdaterad

2022-03-02

Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet äger rum den 13-14 december 2022 på Lärarnas hus i Stockholm.

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ och sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför sin ordinarie kongress. Under mötet görs olika val och man beslutar om verksamheten för kommande period samt diskutera vilka skolledarnas viktigaste framtidsfrågor är. Årets skolledarmöte kommer blicka fram mot bildande av Sveriges Skolledare.


Sveriges Skolledare

Lärarförbundets och Sveriges Skolledarförbunds kongresser har i maj beslutat att bilda ett nytt förbund som samlar alla skolledare i ett förbund. Från 1 januari 2023 bildas Sveriges Skolledare. Skolledarmötet 2022 blir därmed det sista skolledarmötet i Lärarförbundet.

Läs mer om ny organisering för Sveriges lärare och skolledare

Val som ska göras

På skolledarmötet kommer det att väljas en ny styrelse för Lärarförbundet Skolledare. Den styrelse som väljs kommer tillsammans med förbundsstyrelsen för Sveriges Skolledarförbund att utgöra Sveriges Skolledares förbundsstyrelse fram det nya förbundets första ordinarie kongressen i maj 2024.

Skolledarmötet kommer även utse förbundsrådsledamöter och stadgekommitté samt valberedning.

Nomineringstiden inför skolledarmötet är den 15 augusti till 15 september. Du hittar från 15 augusti nomineringslänken på denna sida.

Läs mer om valberedningens hålltider och de val som ska förrättas samt valberedningens platsannons för styrelsen för Lärarförbundet Skolledare.

Ombud på skolledarmötet

Den som är valts till ombud för årets skolledarmöte blir även det nya förbundets kongressombud tillsammans med kongressombud från Sveriges Skolledarförbund. Under 2023 kommer det sedan att utses nya kongressombud för Sveriges Skolledare. Mandattid blir från den 1 juli 2022 till och med deb 31 oktober 2023.

Ska du vara ombud på skolledarmötet i år kommer du få en inbjudan till förmöten där vi bland annat går igenom vad som händer på ett skolledarmöte och hur mötessystemet fungerar. Du kommer även få tillgång till en yta i Teams där du har möjlighet att ta del av information och diskutera med övriga ombud och suppleanter.

Logga in med ditt Bankid för att se vilka som är ombud på skolledarmöte 2022

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post skolledarmote@lararforbundet.se eller telefon 0770-33 03 03.