Senast uppdaterad

2021-09-09

Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt. I Skolledarmötet deltar 75 valda ombud plus nationell styrelse och valberedning.

Logga in eller bli medlem för att ta del av detta innehåll