Senast uppdaterad

2022-08-15

Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet äger rum den 13-14 december 2022 i Lärarnars hus i Stockholm.

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ och sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför sin ordinarie kongress. Under mötet görs olika val och beslut tas om verksamheten för kommande period. Årets skolledarmöte kommer blicka fram mot bildande av Sveriges Skolledare.

Val av ny styrelse

På skolledarmötet väljas en ny styrelse för Lärarförbundet Skolledare. Den styrelsen kommer tillsammans med förbundsstyrelsen för Sveriges Skolledarförbund att utgöra Sveriges Skolledares förbundsstyrelse fram till första ordinarie kongressen i maj 2024.

Skolledarmötet kommer även utse förbundsrådsledamöter och stadgekommitté samt valberedning.

Nomineringstiden till uppdragen har nu gått ut. Valberedningen kommer nu ta fram ett förslag som skickas ut på remiss mellan den 1-13 november. Det slutgiltiga förslaget från valberedningen presenteras den 28 november.

Läs mer om valberedningens hålltider och de val som ska förrättas samt se vilka nuvarande ledamöter i nationella styrelsen som ställer upp för omval Har du frågor om valberedningens arbete kontaktar du valberedningens sammankallande Eva Ulin, evaulin57@gmail.com.

Ombud på skolledarmötet

Den som är valts till ombud för årets skolledarmöte blir även det nya förbundets kongressombud tillsammans med kongressombud från Sveriges Skolledarförbund. Under 2023 kommer det sedan att utses nya kongressombud för Sveriges Skolledare. Mandattid blir från den 1 juli 2022 till och med den 31 oktober 2023.

Ska du vara ombud på skolledarmötet i år kommer du få en inbjudan till förmöten där vi bland annat går igenom vad som händer på ett skolledarmöte och hur mötessystemet fungerar. Du kommer även få tillgång till en yta i Teams där du har möjlighet att ta del av information och diskutera med övriga ombud och suppleanter.

Logga in med ditt Bankid för att se vilka som är ombud på skolledarmöte 2022

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post skolledarmote@lararforbundet.se eller telefon 0770-33 03 03.