Senast uppdaterad

2018-10-29

Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Mötet hölls den 22-23 november 2018 i Lärarnas Hus i Stockholm.

Om skolledarmötet

Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress och vanligen efter denna. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats.

Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om inriktning för verksamheten under kommande mandatperiod. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt.

Ombud

Till Skolledarmötet kommer 75 ombud. Dessutom deltar de 11 representanter som sitter i Lärarförbundet Skolledares styrelse.

Val av ombud och suppleanter sker genom att medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning på ett årsmöte avger röster på de nominerade ombuden.

Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress och vanligen efter denna. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats.

Senaste nytt

2018-09-10: Nomineringar till den nationella styrelsen för Lärarförbundet Skolledare

Nu är nomineringarna klara till Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. Tjugo personer har föreslagits.

Lärarförbundets kongress den 23 – 26 oktober fattas beslut som rör Lärarförbundet Skolledares styrelses storlek och sammansättning. Mycket kort därefter kommer skolledarnas valberedning presentera ett preliminärt förslag till skolledarstyrelse utifrån de 20 namnen ovan. Det kommer att finnas möjligheter för medlemmarna att ge synpunkter på förslaget. Valberedningen tar in synpunkterna och kommer därefter med sitt slutliga förslag cirka en vecka innan Skolledarmötet den 22 - 23 november.

2018-04-18 Nu är ombuden till Skolledarmötet utsedda

De ombud som ska delta på Skolledarmötet har nu valts. Ombuden ska välja en ny styrelse till Lärarförbundet Skolledare, Sveriges största organisation för skolledare. De ska också bestämma en verksamhetsplan för nästa mandatperiod.

Det hela började redan i september 2017 med att medlemmar kunde nominera skolledare som ombud. Därefter har valberedningar och årsmöten sagt sitt och nu är vi slutligen framme vid att ombuden är valda till skolledarmötet.

Du hittar de valda skolledarombuden här

Nästa steg i den demokratiska processen för skolledare är att börja arbetet med att utse en ny styrelse och en ordförande. Den 1 maj blir det möjligt att nominera skolledarmedlemmar till Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. Följ oss på Facebook eller på webben och håll dig uppdaterad om Skolledarvalen.

Mötets beslut

Den nya styrelse och valberedning som valdes hittar du här.

Här finns Skolledarmötets beslut om inriktning för verksamheten år 2019-22.