Skolledare: valberedningens preliminära förslag

Skolledarnas nationella valberedningen föreslår följande personer till nationell styrelse, revisorer, förbundsrådsledamöter, stadgekommitté och valberedning.

Förslaget nedan är ett preliminärt förslag som varit ute på remiss och där medlemmarna kunnat lämna synpunkter på förslaget. Valberedningens slutgiltigt förslag presenteras den 28 november.

Nationell styrelse

Ordförande
Ann-Charlotte Gavelin, gymnasium, Umeå

1:e vice ordförande
Peter Westergård, grundskola, Kävlinge

2:e vice ordförande
Carola Wedholm, förskola, Stockholm

Ledamöter
Katarina Wedegren, gymnasium, Kiruna
Solweig Häggkvist, förskola, Umeå
Håkan Byström, grundskola, Sollefteå (nyval)
Mostafa Geha, vuxenutbildning, Hedemora (nyval)
Jonas Westberg Larsson, särskola, Gävle (nyval)
Frida Eriksson, förskola, Enköping
Kristin Arplöv, grundskola, Kungsbacka (nyval)
Jeanette Kennerfalk, förskola, Kalmar
Sharon Haffajee, förskola, Malmö
Henrik Carnhede, grundskola, Staffanstorp

Stadgekommitté

Luis Barnes, annan pedagogisk verksamhet, Gotland
Eva Eriksson Soleimani, förskola, Göteborg
Viktoria Eriksson, grundskola, Gävle

Revisorer

Tomas Brusberg,förskola, Habo
Kurt Hjalmarsson, gymnasium, Gävle

Förbundsrådsombud

Anders Bengtsson, förskola, Stockholm
Jasmina Sandlund, grundskola, Kungsbacka
Erik Holm, grundskola, Karlstad
Anna Kindberg, grundskola, Riksorganisation
Helena Oskarsson, förskola, Umeå
Camilla Lauring, grundskola, Växjö
Teuvo Kanerva, gymnasium, Uddevalla
Anja Hörnlund, förskola, Kungsbacka
Edurdo Gran Villanueva, folkhögskola, Riksavdelning
Patrik Olofsson, förskola, Skara
Marika Örtqvist, annan pedagogisk verksamhet, Örebro
Susanne Kaczmarek, grundskola, Båstad
Karl-Magnus Eklund, folkhögskola, Riksavdelning
Luis Barnes, gymnasium, Gotland
Bosse Leskinen, grundskola, Borås
Maria Lilja, förskola, Örebro
Anette Bergmasth, förskola, Helsingborg
Piia Dahlberg, förskola, Lindesberg
Paul Szabo, annan pedagogisk verksamhet, Hässelholm
Karl-Magnus Eklund, folkhögskola, Kållekärr
Stephan Redman, förskola, Jönköping
Tanya Dimitrova, förskola, Vellinge
Kajsa Karlsson Fröman, förskola, Tjörn
Eva Eriksson Soleimani, förskola, Göteborg
Viktoria Eriksson, grundskola, Gävle


Not. I valberedningens förslag finns tre nuvarande valberedare föreslagna till förbundsrådsombud. Valberedningen föreslår endast dessa under förutsättningar att det förbundsråd som utses in under övergångsperioden inte sammankallas utan att förbundsråd 2023 sammankallas efter att nya förbundsrådsombud tillträtt 1 november 2023.