Senast uppdaterad

2017-04-18

Skolkommissionen

Hur ska svensk skola kunna höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten? Skolkommissionens förslag är nu presenterade efter två års arbete.

Skolkommissionen är en utredning som tillsattes av utbildningsminister Gustav Fridolin våren 2015. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna. Skolkommissionen ska lägga fram förslag som ska stärka förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan.

Skolkommissionens förslag

Vad föreslår skolkommissionen och vad tycker Lärarförbundet?

Här sammanfattas förslagen

Så vill skolkommissionen att skolvalet ska fungera

För att lyckas hålla ihop svensk skola måste vi alla göra oss lite större än våra särintressen.

I sitt senaste blogginlägg kommenterar Johanna Jaara Åstrand Skolkommissionens förslag.

Nu är det dags för politikerna att ta över stafettpinnen och göra kommissionens förslag till handling!

Johanna Jaara Åstrand är en av ledamöterna i Skolkommissionen. I snart två års tid har kommissionen vridit och vänt på alla de stora skolfrågorna. I senaste numret av Lärarnas tidning kommenterar Lärarförbundets ordförande förväntningarna på skolkommissionen.

Vi tog med lärarnas åsikter in i kommissionen

Lärarförbundet har samlat in lärarnas och skolledarnas röster till Skolkommissionen via en digital anslagstavla och tagit med goda förslag in i kommissionens arbete.

Läs om lärarnas åsikter

Läs alla våra publicerade nyheter om Skolkommissionen

Det här är Skolkommissionen

Skolkommissionen är en kommitté som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. I skolkommissionens uppdrag har fokus varit på grundskola och gymnasium. Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har dock starkt framfört och betonar i ett särskilt yttrande att hon ser det som självklart att skolkommissionens förslag ska omfatta alla skolformer.

Skolkommissionens webbplats


Skolkommissionen i media