Senast uppdaterad

2022-07-25

Skolavtal 21 - Det här kan du som är lärare göra

Det som gör skillnad hos er är det ni gör hos er. Tillsammans arbetar vi för en bättre lärarvardag. Hur du och ni tillsammans gör det i vardagen avgör hur långt vi når. I arbetet för en bra arbetsmiljö, löneprocess och kompetensutveckling är viktigt för dig och er att:

Listan beskriver kort hur du och ni tillsammans kan använda lagar och avtal i vardagen - redan idag!

Klickar du på en av punkterna kommer du till en lite mer utvecklad text.

Längre ner på sidan får du tips och länkar inför de fyra tillfällen i årshjulet där du har extra stor möjlighet att påverka dina villkor.

Det är förstås ni på arbetsplatsen som vet vad som är viktigast för er och hur ni vill driva dem. Listan utgår ifrån frågor som många medlemmar lyfter och som varit i fokus i avtalsförhandlingarna. Vi hoppas att de tillsammans med avtalet kan vara ett stöd i arbetet för en bra vardag på jobbet.

Ha schemakoll, ett arbetstidschema och en planering. Använd dem som underlag för koll, uppföljning och samtal under året.

Med schemakoll kan du sätta gränser för dig själv och får ett konkret underlag för samtal om ditt uppdrag, dina förutsättningar, din arbetsmiljö och din arbetsinsats. Kolla att:

 • Arbetstidsschemat (veckoplanering + årsplanering) följer arbetstidsavtalet. (stöd hittar du på schemakoll)
 • Planeringen ger utrymme för rast, paus, förflyttning och omställning. Du ska kunna vara på plats, förberedd och i tid utan att behöva stressa, till all undervisning och alla möten. (stöd hittar du på schemakoll)
 • Alla arbetsuppgifter kan hinnas med under arbetstiden.

Använd schemakollen eller ett dialogstöd

-i uppdragsdialog med din chef inför beslut om bemanning och tjänstefördelning så att hen förstår hur besluten påverkar din vardag.

-vid schemaläggning för att kolla att förslag till schema, möteskalendarium och årsplanering ger förutsättningar för en god arbetsmiljö.

-för att hålla koll under året på att schema och planering fungerar.

-i lönesamtal för att återknyta till de uppdrag och förutsättningar du fått så att samtalet handlar om det du faktiskt ägnar din tid åt, hur det går och varför.

Beslut om bemanning, tjänsteplanering och principer för schemaläggning ska förhandlas och riskbedömas. Dela med dig av din schemakoll till ditt ombud inför förhandlingar och skyddsronder.

Följa schema och planering. Ta rast och paus. Sluta jobba när arbetstiden är slut.

Det är ett enkelt sätt att få koll på om uppdrag och förutsättningar är i balans. Att visa för din arbetsgivare när förutsättningarna brister är att ta långsiktigt ansvar för verksamheten.

 • Följ ditt arbetstidsschema. Ta rast och paus. Sluta arbeta när arbetstiden slutar.
 • Behöver schemat ändras, se till att ta bort och lägga till lika mycket.
 • Om schemat ändras med kort varsel, följ avtalet om övertid eller förskjuten arbetstid.
 • Har du förtroendearbetstid – ha koll på den.

Prioritera och berätta vad du behöver välja bort. Säg till när planeringen inte fungerar.

 • Arbetsgivaren är ansvarig för verksamhetens kvalitet, för de förutsättningar du ges och för din arbetsmiljö. Om du inte hinner eller orkar med hela ditt uppdrag inom arbetstiden behöver din chef få reda på det för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar.
 • Din chef kan vilja göra andra prioriteringar än du och i slutändan är prioriteringen hens beslut. Men har du för mycket att göra är frågan vad som ska prioritera bort.
 • Det kan visa sig att planering och förutsättningar i praktiken inte ger utrymme för en god arbetsmiljö, t ex att arbetsuppgifter inte hinns med eller att planeringstid tas i anspråk för annat arbete. På sikt kan det leda till ohälsa och bör tillbudsanmälas. Diskutera med ditt skyddsombud och dina kollegor om när och hur ni gör det.

Utgå ifrån att din tid är fullt planerad – tillkommer något behöver troligen annat tas bort.

 • När planeringen inför året eller perioden är klar ska uppdrag och förutsättningar vara i balans. Det betyder att du har förutsättningar att hinna med hela uppdraget men också att planeringen tar hela din arbetstid i anspråk. Tillkommer nya arbetsuppgifter behöver ni se till att balansen för hela uppdraget finns kvar efter förändringen.

Utgå från samma vardag i samtal om uppdrag, förutsättningar, lön och arbetsmiljö

Din schemakoll kan visa hur du har det (uppföljning), hur du kan få det (planering), behov av utveckling (kompetensutveckling) och påminna om hur just ditt uppdrag och dina förutsättningar ser ut. Inte minst när det gäller lönesättningen är det viktigt att dina och chefens samtal hänger ihop så att ni då faktiskt pratar om samma verklighet som när ni planerar och genomför arbetet. Använd schemakollen i samtal om:

 • nästa års planering (uppdragsdialog och tjänsteplanering)
 • den praktiska planeringen (”schemaläggning”)
 • när arbetsmiljö och verksamhet följs upp (t ex skyddsrond)
 • i medarbetar- och lönesamtal när du pratar om hur du utvecklas och utför ditt arbete utifrån de förutsättningar du har
 • när din och skolans kompetensutveckling planeras

Välja och stötta era ombud

En del av inflytandet på arbetsplatsen bygger på att det finns fackliga företrädare som deltar i arbetsmiljö- och samverkansarbetet. Ta vara på det, utse och stötta era ombud. Era ombud har viktiga roller och kan samordna och leda det fackliga arbetet men det är ni, alla lärare som tillsammans avgör hur stark vår röst är på arbetsplatsen.

Viktiga tillfällen för samtal

Viktiga tillfällen under året

Januari - mars: Ha koll och dialog

Arbetsmiljön ska följas upp och tjänsteplaneringen förberedas. Din och kollegornas analyser måste bli en del av det arbetet.

 • Skaffa dig en aktuell, konkret bild över alla arbetsuppgifter du har, hur mycket tid de tar och om de ryms i din arbetstid.
 • Dela bilden med ditt ombud.

Läs mer om hur ni får koll och kan förbereda er inför tjänsteplaneringen.

April-maj: Tjänsteplaneringen görs

Oftast ombuden behöver diskutera tjänsteplaneringen eller ha ert stöd - engagera er! Det är tillsammans ni är starka.

Juni: Förhandling och schemaläggning

När tjänsteplaneringen är klar fördelas individuella uppdrag och schema läggs.

 • Ha koll - analysera ditt uppdrag och förslag till nytt schema på samma som i januari/februari.

Ta hjälp av vårt verktyg Schemakollen.

Augusti: Justera och förhandla om

Under sommaren kan förutsättningar och därmed planering och scheman förändras.

 • Gör i så fall en ny schemakoll.

Oktober: Medarbetarsamtal/uppdragsdialog

Det behöver bl a handla om dina förutsättningar, om arbetstiden räcker, hur arbetsmiljön är, om uppdrag är realistiskt och vad som eventuellt ska prioriteras bort.

Tips inför medarbetarsamtalet.

December: Tjänsteplanering light

Vid årsskiftet sker ofta förändringar i organisationen.

 • Berörs du som lärare - gör i så fall en ny schemakoll.

Stöd

Lönesamtal

Din lön ska spegla dina arbetsuppgifter, dina ansvar och hur du utför dem.

Då är det förstås viktigt att ditt lönesamtal (och andra samtal om lön på arbetsplatsen) handlar om de arbetsuppgifter och ansvar som du (och ni) faktiskt har och som ni pratar om i tjänsteplanering, schemaläggning och i det dagliga arbetet.

Dina förutsättningar har betydelse för hur du kan utföra dina arbetsuppgifter och behöver därför också vara en del av dina (och era) samtal om lön och lönesättning.

Ofta finns det lönekriterier som talar om vad som ska påverka din lön. Ibland är de direkt användbara i samtalen men ofta behöver de tolkas, översättas och konkretiseras för att riktigt fungera i samtalet med just dig eller på din arbetsplats. Oavsett om det finns kriterier eller ej är det viktigt att din lönesättning går att förstå utifrån ditt arbete, i den organisation som finns på din arbetsplats!

När du förbereder dig inför lönesamtal, t ex utifrån våra 8 tips, påminn dig därför om vad som sagts i uppdragsdialog, medarbetar-, utvecklings-, planerings- och tidigare lönesamtal och hur din arbetsvardag ser ut.

Verktyg
Min lön

Webb
Åtta värdefulla tips inför lönesamtalet
Lön för förskollärare - 7 tips på hur du höjer den
Lönesamtal - tips för din löneutveckling

Stöd
Personlig lönecoachning

Andra sidor om Skolavtal 21

Mer stöd och verktyg

Behöver du hjälp med svar på en fråga? Du kan alltid kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt med frågor, telefon: 0770-33 03 03.