Skolan möter världen

Här kan du som lärare hitta lektionsidéer och inspiration till din undervisning och för att skapa engagemang kring hållbarhet och internationella frågor.

Vi vet att lärares villkor hänger ihop och är globala

  • Lärarförbundet har ett stort engagemang för allas rätt till utbildning av god kvalitet och för lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer både i Sverige och internationellt.
  • Lärarförbundet vill väcka opinion och sprida kunskap om hållbarhetsfrågor och de globala målen i Agenda 2030 framför allt de som handlar om en god utbildning för alla, jämställdhet och fackliga rättigheter och villkor – mål som även Sveriges regering skrivit under på.
  • Vi är medlem i världslärarfacket Education International och partner i ett 20-tal utvecklingsprojekt över världen.

Utbildningar

Vär(l)degrunden

En digital utbildning för lärare kring värdegrundsfrågor i din undervisning med globala utblickar. Den innehåller sju delar med följande fristående teman:

  • Lärare i en global värld: Mänskliga rättigheter
  • Världen i klassrummet
  • Hållbar utveckling
  • Rasism och främlingsfientlighet
  • Utbildning för alla – Agenda 2030
  • Diskriminering och likabehandling
  • Fördjupningsdel med lektionsmaterial.

Hållbar utveckling för förskolan

För dig som jobbar som förskollärare erbjuder Lärarfortbildning en kurs om hållbar utveckling

Stipendier

Som medlem i Lärarförbundet kan du söka stipendier för internationellt fackligt utbyte.

Lärarförbundet och Agenda 2030

Här kan du läsa mer om Lärarförbundet och vad vi gör tillsammans med lärare i Sverige och världen för att uppfylla Agenda 2030.

Allas rätt till utbildning av god kvalitet

Det globala målet nr 4, God utbildning för alla, är centralt för Lärarförbundet.

Frågor? Kontakta Robert Gustafson på internationella Enheten: robert.gustafson@lararforbundet.se 072-5548802