Senast uppdaterad

2022-06-14

Sexualitet, samtycke och relationer

Är sex- och samlevnadsundervisning lätt eller krångligt? Onsdag den 23 november kommer sexologen Kalle Norwalds föreläsa om hur du kan inkludera och integrera sex och samlevnad i din undervisning.

Sverige har haft obligatorisk sexualundervisning sedan 1955, som det första land i världen. Ändå är det ett ämne som många inom skolvärlden anser är svårt att närma sig. Många känner en osäkerhet inför att arbeta med sexualitetsrelaterade teman då man saknar utbildning. På vår inspirationskväll för dig som är medlem kommer Kalle Norwald bland annat prata om den nya kursplanen för sex- och samlevnadsundervisning.

Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning (NACS). Han arbetar som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och lärare som möter sexualitet i sin yrkesutövning. På TV har vi kunnat se Kalle som en av terapeuterna i SVT:s program ”Gift vid första ögonkastet”.

Det här vill eleverna prata om

Kalle kommer utifrån forskning och vardagsnära situationer exemplifiera hur du som lärare kan inkludera och integrera sexualitet, samtycke och relationer i din undervisning, utan att krångla till det. Han lyfter ämnen som eleverna själva efterfrågar, såsom relationer, pornografi, sexuellt överförbara infektioner, abort och känslor. Han kommer även visa hur du bäst möter ungdomarna direkt.

Anmäl dig!

Den här föreläsningen erbjuds i två versioner. Delta digitalt eller på plats i Essinge Konferenscenter. Föreläsningen är för dig som är medlem i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Datum: onsdag den 23 november
Tid: 18.30-20.00 inklusive frågestund

Mer inspiration