Senast uppdaterad

2022-02-16

Segregationen bakom siffrorna

Fristående skolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund än kommunala, men den överrepresentationen består i princip bara av elever födda i Sverige med eftergymnasialt utbildade föräldrar. Vår rapport "Segregationen bakom siffrorna" visar på stora skillnader bland eleverna med utländsk bakgrund.

Elever på fristående skolor skiljer sig från elever på kommunala skolor. Sedan tidigare vet vi att friskolorna generellt har mer välutbildade föräldrar och i lite högre grad har utländsk bakgrund. I den här rapporten kan vi visa att överrepresentationen av elever med utländsk bakgrund framför allt gäller elever födda i Sverige, med två föräldrar födda utomlands som har eftergymnasial utbildning.

Färre nyanlända i friskolor

De fristående skolorna har få elever som är nyanlända och få som har vuxit upp i länder som kan förmodas ha svagare utbildningssystem. Det betyder att de elever som går på fristående skolor – inte minst de som har utländsk bakgrund – är en förhållandevis stark grupp elever.

När man därför jämför hur elever med utländsk bakgrund klarar sig resultatmässigt i skolan, utan att justera för dessa faktorer framstår det som att fristående skolor fungerar än kommunala skolor. Men egentligen handlar det inte om kvaliteten på utbildningen utan om om vilka elever som går på skolorna.

Utredning om en mer likvärdig skola

Rapporten visar också att alla elever inte har samma möjligheter att gå i en friskola. En förklaring till det är hur skolvalet är utformat. Om ett mer rättvist skolval införs, i linje med det som föreslås i utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28), kommer spelplanen kunna jämnas ut.

Till exempel får en då en nyanländ elev samma möjlighet att börja i en friskola som den som kunde ställa sig i kö för många år sedan. Bakom det fagra talet om att friskolor har en stor andel elever med utländsk bakgrund döljer sig en stor segregation som avslöjas först när man går bakom siffrorna. Det är vad denna rapport visar.

Läs hela rapporten "Segregationen bakom siffrorna"

Johanna Jaara Åstrands debattartikel i Altinget

"Debatten om kommunala och fristående skolors resultat gör det lätt att tro att skillnaden ligger i huvudmannens leverans – att en skola med höga betyg är en bra skola. Lärarförbundets nya rapport ”En stor segregation bakom siffrorna” visar att det inte är hela sanningen, en tydlig snedfördelning bland eleverna får en avgörande skillnad för resultaten."

Det skriver Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Altinget.

Läs hel debattartikeln i Altinget