Senast uppdaterad

2018-12-20

Se andelen behöriga gymnasielärare i din kommun

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för kommuner, kommunförbund och län i landet.

Rapporterna innehåller en analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun och län. Rapporterna visar endast kommuner och gymnasieförbund med minst 20 heltidstjänster där Skolverket redovisat uppgifter om lärarbehörighet i gymnasieskolorna för läsåret 2017/2018.