Header startsida v2
Senast uppdaterad

2018-02-23

Satsa på lärareffekten!

Du som har barn i skolan vet att effekten av lärarnas arbete märks varje dag. Lärare undervisar, stöttar, vägleder, ger eleverna drömmar och möjligheter. Men situationen i dagens skola är långt ifrån en dröm. Det råder skriande brist på utbildade lärare och administrativt arbete tar tid från planering av undervisning.

Medlem? Så påverkas du av lärareffekten.

Framtiden börjar i skolan

Det barnen lär sig i skolan idag påverkar oss alla i framtiden. Men vad händer när barnen inte får den undervisning som behövs? När deras lärare blir sjukskrivna på grund av stress och får ägna sig åt administrativa uppgifter i stället för planering och pedagogik?

Vad är lärareffekten?

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en lärares arbete. Det kan vara arbetsmiljön, att ha utbildade kollegor, att hinna med sina arbetsuppgifter och mycket annat. Allt detta har en inverkan på effekten av en lärares arbete – vad eleverna faktiskt lär sig och bär med sig från skolan. Det är det vi kallar lärareffekten. Den effekt lärarens arbete får på den enskilda eleven.

Lärareffekten påverkar hela samhället. Elever som har fått bra undervisning kan gå vidare och utbilda sig. Vi får fler lärare, sjuksköterskor, klimatforskare, politiker, musiker... Utbildning ger möjligheter och skapar samhällsnytta. På det sättet berör lärareffekten hela arbetsmarknaden. En fungerande skola ger ett bra samhällsklimat och medvetna samhällsmedborgare.

I år är det valår. Så här skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på debattsidan i Dagens Samhälle:

”Att komma tillrätta med lärarbristen borde stå högst upp på varje politikers dagordning och vara en av de viktigaste frågorna i varje partiprogram. En väl fungerande skola är förutsättningen för att vårt demokratiska samhälle ska fungera /.../ Att säkra rätt förutsättningar för lärarkåren och se till att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen är lösningen på många samhällsproblem.”

Vi behöver alla hjälpas åt att sätta skolan högst på dagordningen inför valet.

Framtiden börjar i skolan, men vilken framtid det blir avgörs av lärareffekten.

Det här vill Lärarförbundet

Lärare behöver fler utbildade kollegor, färre administrativa uppgifter och större möjligheter att utvecklas. Då ökar lärareffekten som påverkar hur våra barn har det i skolan och deras resultat. Det påverkar därmed också vilket samhälle vi kommer att ha i framtiden.

Följ Lärareffekten

Lärareffekten är Lärarförbundets kampanj inför valet 2018. Vill du få mer information fortlöpande? Ange din mejladress i fältet nedan.

Genom att ange din mailadress samtycker du till att Lärarförbundet återkopplar arbetet med valet fram till och med 2019, tipsar om fler sätt att engagera sig i Lärarförbundet och kommunicerar med dig kring Lärarförbundets aktiviteter och erbjudanden. Dina personuppgifter kommer endast att hanteras internt inom Lärarförbundet.

Så hanterar vi personuppgifter i Lärarförbundet