Senast uppdaterad

2018-05-30

Satsa på lärareffekten!

Du som har barn i skolan vet att effekten av lärarnas arbete märks varje dag. Lärare undervisar, stöttar, vägleder - ger eleverna drömmar och möjligheter.

Just nu: Förbundsordförande har ordet: Efter valet: Time out eller uppvärmning?

Ökad attraktionskraft för läraryrket är nyckeln till framgång för skolan. Och ingen annan än politikerna sitter inne på makten att göra de insatser som förbättrar läraryrkets dragningskraft.

Effekten av en lärares arbete kan mätas på många olika vis. I hur många elever som når godkänt till exempel, eller hur föräldrar väljer att skatta skolan i en utvärdering. Men faktum är att vårt arbetes effekt sträcker sig långt längre än så. Varje elev som lämnar skolan för att delta i samhällsbygget gör det med den kunskap, trygghet och självkänsla undervisningen skolan gett dem.

Det är våra elever som ställer krav på vad ett samhälle kan och ska vara. Som blir läkare, poliser, forskare och politiker. Som blir föräldrar.

När vi får göra vårt arbete blir Sverige konkurrenskraftigt och innovativt, elev för elev. Det är i skolan vi tränas till inkluderande och sociala samhällsdeltagare som kan ställa krav och göra skillnad. Men då måste vi också kunna ställa krav.

I valet 2018 var skolan en av de viktigaste frågan för Sveriges väljare. Det finns ingen annan väg framåt för Sveriges politiker än att hitta ett långsiktigt och brett samarbete för skolan. Dessa lösningar måste innehålla följande krav.

Det här vill Lärarförbundet

  • Ge oss frihet och lita på professionen
    Lärare vill utveckla sig själva och sitt yrke. Vi vet vad som gynnar vår verksamhet och våra elever. Lyssna på lärarnas erfarenheter och förslag.

Skolan skapar värde för hela samhället. Att säkra rätt förutsättningar för lärarkåren och se till att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen är förvisso lösningen på många samhällsproblem. Men det är också lösningen för samhällets fortsatta utveckling och välstånd.

Framtiden börjar i skolan. Nu måste politikerna satsa på lärarna, så lovar vi, för våra elever skull, att fortsätta skapa den effekt som räcker livet ut för dem. Vårt samhälle behöver det.

Så kan du vara med och påverka till en bättre skola