Senast uppdaterad

2018-10-26

Dag 4 av Lärarförbundets kongress 23-26 oktober 2018

Här följer en sammanfattning från kongressdag 4 med några klipp från livesändningen.

Kongressaktuellt dag 4

Sista kongressdagen - dag 4

Föredragning rådslag 2 Organisering i fristående verksamhet och Stadgarna.

8:15 Lotta Söderström, redaktionskommitténs sammankallande föredrar Rådslag 2 gällande Organisering i fristående verksamhet och Stadgarna.

Redaktionskommitténs förslag:

Ny struktur: Riksorganisation för fristående medlemmar bildas. Medlemmarna väljer ombud, kan bilda klubbar eller avdelningar, ex samrådsavdelningar (t ex regional) eller riksavdelning. Riksorganisationen har full medlemsservice och styrs av förbundsstyrelsen.

Process: Övergångsråd, medlemsdialog, kontinuerlig konsekvensanalys.

Stadgar:

I korthet föreslår kommittén att:

- vi ska kalla oss ett ”fackligt professionsförbund”
- besluta om stadgeändring enligt fs förslag vid denna kongress
- stadgeändringen träder ikraft 1/1 2020
- under perioden fram till ikraftträdandet ska förbundsrådet föra samtal om hur stadgeändringen ska tolkas och slutligen fatta beslut om en tolkning.

Arbetsmiljöråd: Kongressen har visat att den vi ha ökat fokus på arbetsmiljö. Förslag att inrätta ett arbetsmiljöråd samt att övriga referensorgan särskilt ska fokusera på arbetsmiljö och arbetsbelastning inom sitt organs specifika område.

Förbundsrådet: Stadgebindas att förbundsrådet roll stärks och att rådet ska kallas in minst 1 gång per år för att diskutera Lärarförbundets ekonomi, utvecklingsarbete, t.ex. kring organisering i fristående verksamhet och tolkning av medlemskapsparagrafen.

Föreslår att inte bifalla styrelsens förslag om tidsgräns för ombud och om att de måste ha en fot kvar i yrkeslivet.

Maria Rönn tackade redaktionskommmittén för arbetet med att förtydliga förslaget och meddelade att styrelsen drar tillbaka sitt ursprungliga förslag till förmån för det nya förslaget.

Kongressombuden arbetar i rådslag och dialoger

Föredragning rådslag 3 Ekonomi

8.35 Fredrik Blad redaktionskommitténs sammankallande föredrar Rådslag 3 gällande Ekonomi

Redaktionskommitténs förslag:

Medlemsavgifter

Bygger helt på sysselsättningsgrad.

290 kr: alla yrkesaktiva som arbetar minst 75%.
150 kr: övriga.
Studenter som övergår till yrkesaktiva får en övergångslösning under 2 år.

Protokollsanteckning:

Redaktionskommittén konstaterar att förbundsstyrelsen var i sin fulla stadgeenliga rätt när de beslutade om nytt redaktionellt program. Beslutet gällande det redaktionella programmet har uppfattats som en inskränkning i det journalistiska uppdraget. Redaktionskommittén vill föra till kongressens protokoll att journalisterna fortfarande är fria att granska förbundet om chefredaktören bedömer att det är nyhetsmässigt motiverat.

Robert Fahlgren tackade redaktionskommmittén för arbetet med att förtydliga förslaget och meddelade att styrelsen drar tillbaka sitt ursprungliga förslag till förmån för det nya förslaget.

Beslutsplenum– Rådslag 2: Organisering fristående verksamhet och Stadgar

Organisering i fristående verksamhet

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag angående organisering fristående verksamhet.
Förslag 2: Yrkande 47: Enbart regionala avdelningar för medlemmar i fristående verksamhet.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag angående organisering fristående verksamhet.
Förslag 2: Yrkande 152: Inga ändringar av dagens system för organisering fristående verksamhet.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Kongressen beslutar att bilda riksorganisation för fristående verksamhet

Stadgar

Förslag 1: Yrkande 74: Förbundsstyrelsens ursprungliga förslag till stadgeändringar gällande §1.
Förslag 2: Redaktionskommitténs förslag gällande §1, skrivningen "fackligt professionsförbund".

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag om att fatta beslut om rätten till medlemskap vid denna kongress.
Förslag 2: Yrkande 161: Att skjuta på frågan om rätten till medlemskap till nästa kongress.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag om att beslutet om rätten till medlemskap ska träda i kraft efter en process med Förbundsrådet.

Förslag 2: Yrkande 100 samt delar av yrkande 74 om att beslutet om rätten till medlemskap ska träda i kraft direkt efter denna kongress.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag om rätten till medlemskap.

Förslag 2: Yrkande 67: inga ändringar i rätten till medlemskap.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Kongressen beslöt att yrkandena 156 ang Facklig tid samt 150 ang Studerandeverksamheten är omhändertagna.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till övriga justeringar i stadgarna

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Läs vad beslutet om professionsförbund innebär.

Kongressen beslutar att Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund

Beslutsplenum – Rådslag 3: Ekonomi

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till medlemsavgifter

Förslag 2: Yrkande 38 Medlemsavgifter

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till avdelningsanslag

Förslag 2: Yrkande 177, Avdelningsanslag

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till avdelningsanslag

Förslag 2: Yrkande 154, Avdelningsanslag - anslag till små avdelningar.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till verksamhetens intäkter och kostnader.

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.


Kongressen beslutar om förändrade medlemsavgifter

Övrigt:

Förslag 1: Yrkande 118 och 168 om Tidningens oberoende inom förbundet samt Tidningarnas rätt till granskande uppgift.

Förslag 2: Yrkandena är omhändertagna i redaktionskommitténs protokoll.

Kongressen beslöt att bifalla förslag 2.

Förslag 1: Redaktionskommitténs förslag till Arvoden och ersättningar

Kongressen beslöt att bifalla redaktionskommitténs förslag.

Kongressen avslutas

Presidiets ordförande förklarade kongressen avslutad

Johanna ger riktningen för framtiden

Johanna Jaara Åstrand tackade kongressen för arbetet och besluten.

– Vid kongressen 2014 fick jag stafettpinnen av Eva-Lis. Den var ett led i vårt förnyelsearbete. Stafettpinnen blev symbolen för vårt uppdrag. Väl sprunget! Den kommande kongressperioden ska vi inte ha stafett utan lagsport - och vad passar inte bättre då än en lärarförbundsboll? Då krävs träning och värvningar. Vi måste vara många för att hålla bollarna i luften och göra den perfekta passningen! Är ni redo? Matchen kan börja!

Johanna Jaara Åstrand presenterade en ny devis för de kommande åren: Allt börjar med bra lärare - tillsammans!