Senast uppdaterad

2021-12-16

Så vidtar du åtgärder med hjälp av Åtgärdstrappan

Åtgärdstrappan är en tankemodell som du kan använda när du har gjort en riskbedömning. Här sätter vi åtgärdstrappan i relation till covid-19.

Åtgärdstrappan.

1. Ta bort risken

När det gäller covid-19 är det omöjligt att ta bort risken så länge smittan har spridning i samhället. Gå därför direkt till trappans andra steg.

2. Ändra arbetssätt

Exempelvis genom distans- eller fjärrundervisning. (Från och med den 10 augusti 2021 ska skolorna hållas öppna, och närundervisning är huvudregeln.)

3. Begränsa risken

Ta till förebyggande åtgärder som avstånd, god handhygien, förstärkt städning, och säkerställ en bra ventilation.

4. Organisera om

Undervisa i bubblor, dela på undervisningsgrupper, se över förläggning av raster, flöden i byggnader (till exempel enkelrikta korridorer och trapphus), hyr nya lokaler, eller undervisa utomhus.

5. Skydda mot risken

Använd personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte finns eller fungerar. Arbetstagarna behöver ha kunskaper om när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas.

6. Fjärr eller distansundervisning

Kan ske på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare, eller om frånvaron bland personal och eller elever är så stor att vanlig undervisning inte kan genomföras.

Sammanfattning

Titta i första hand på hur arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön kan förändras. Personlig skyddsutrustning är alltid sista åtgärden.

Mer stöd till dig som är skyddsombud