Senast uppdaterad

2018-09-03

Så mycket satsar din kommun på skolan

Nu kan vi presentera ny statistik från SKL, som visar hur mycket pengar en kommun lägger på utbildning i förhållande till den så kallade standardkostnaden. Det råder stora skillnader på hur mycket pengar en kommun faktiskt väljer att satsa på skolan.

I vår granskning har vi utgått från SKL:s statistik, Sveriges Kommuner och Landsting, och tittat på standardkostnaden, som är ett mått för vad skolan borde kosta i kommunen utifrån lokala förutsättningar. Genom att jämföra standardkostnanden med vad varje kommun faktiskt satsar på skolan - kan vi se att kommunernas påslag varierar stort, Österåkers kommun, som satsar minst, till 66 procent i Bengtsfors kommun, som satsar mest.

Se hur mycket din kommun satsar på skolan

Här kan du söka på alla Sveriges kommuner.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet​​

För att vi ska uppnå en god lärareffekt behöver kommunerna satsa på skolan. Där behöver alla kommuner ta ansvar för skolans kvalitet och för att lärare och elever har de förutsättningar som behövs.