Senast uppdaterad

2022-03-01

Så kan du svara på barns och elevers frågor om kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina skapar både frågor och oro. Som lärare och skolledare behöver vi kunna samtala med barn och elever om kriget i Ukraina. Här har vi samlat tips och råd kring hur du kan föra dessa svåra samtal.

Vi alla, barn och vuxna påverkas av det som händer just nu i Ukraina. Vi hör och ser bilder som väcker känslor. En del vill prata om kriget medan andra inte vill prata om det.

Du som jobbar med barn och elever kan lyfta frågan, men låt barnen eller eleverna styra samtalet. Låt inte din egen oro eller dina egna känslor och åsikter ta över i samtalen med barnen/eleverna. Det är viktigt att barn och elever får känna trygghet och att vuxna inger hopp.

Här följer några generella råd för samtalet med barn och elever från Skolverket. Bland länkarna nedan finns fördjupande material från bland annat Skolverket och Krisinformation. Här hittar du också information om hur du pratar med barn som varit med om krig eller trauman.

  • Anpassa informationen till barnens eller elevers ålder
  • Ställa öppna frågor om barnets känslor och tankar om det som visas i media
  • Ta barnens oro på allvar
  • Prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtal med barn och elever
  • Hålla fast i rutiner i skolvardagen för att skapa trygghet och lugn.

Prata om källkritik och ställ frågor

I kriser sprids lätt desinformation och falska nyheter, särskilt i sociala medier. Fråga barn och elever om var de sett eller läst det de berättar om, be dem visa och ställ frågor. Exempelvis:

  • Tror du på det du har sett på exempelvis TikTok eller Youtube?
  • Vet du vem som är avsändaren?
  • Har du kollat om det finns andra källor som säger samma sak?

Länkar