Senast uppdaterad

2019-01-09

Så kan du agera om du som är lärare blir utsatt för hot och våld

Anmälningarna om fysiskt våld i skolan ökade med över en fjärdedel 2017 jämfört med 2016 enligt Arbetsmiljöverket. Skulle du som lärare bli utsatt finns Lärarförbundet som stöd.

Det ska vara nolltolerans av våld på landets skolor.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till DN.

Om du blir utsatt för hot och våld på din arbetsplats

Om du eller någon av dina kollegor blir utsatta för hot eller våld på din skola, förskola eller fritidshem - måste ni agera rätt. Det är lätt att bli chockad och antingen överreagera eller avfärda situationen, så ta stöd i andra och följ några enkla steg.

Lärarförbundets skyddsombud: ”Det går alltid att hitta lösningar vid hot och våld”

Skyddsombud spelar en stor roll om en kollega drabbas av hot eller våld på arbetsplatsen. – Det går alltid att hitta lösningar, säger Jenny Lindahl, huvudskyddsombud i Örebro.

Skyddsombudet – din företrädare i arbetsmiljöfrågor

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Om arbetsgivaren inte hörsammar kraven kan skyddsombudet ta dem vidare till antingen Arbetsmiljöverket eller till skyddskommittén.