Senast uppdaterad

2020-06-18

Så jobbar klubben!

Här får ni i klubbstyrelsen stöd i hur ni lägger upp arbetet. Vad händer under året som ni behöver ha koll på? Vidareutbilda er tillsammans och läs mer om uppdraget!

De bildade klubb på Grillska gymnasierna

Tankarna på att bilda klubb har funnits länge bland medlemmar och ombud på de sex Grillska gymnasierna runt om i Mälardalen. Men det var inte förrän i början av 2021 som tiden var mogen.

- Vi har bara fått positiva reaktioner på beslutet att starta klubb, berättar ordförande Therese Dahlkvist, lärare i engelska och svenska som andraspråk på Grillska Gymnasiet i Eskilstuna. Klubben hade i början av juni hade över 50 medlemmar på sex skolor i Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Västerås, Stockholm och Sundbyberg.

Läs hela intervjun

Klubbens uppdrag

Klubbstyrelsen har i uppdrag att förhandla med arbetsgivaren om till exempel löner och rekryteringar, företräda medlemmarna och tillsammans med arbetsgivaren driva arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats. Dessutom ska ni ha roligt tillsammans!

Läs mer om

Facklig tid

Förhandlingsmandatet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Klubbens stadgar

Klubbåret

Utbildningstips

Klubbens ekonomi

För att det ska vara enkelt att bilda klubb har klubben inte någon egen ekonomi, kassör eller revisor. Men ni i klubbstyrelsen kan ansöka om ersättning för till exempel fika, give-aways och liknande. Läs mer om hur ni går till väga här

Mer info till klubbstyrelser under inloggning

Som ledamot i klubbstyrelsen har du tillgång till Ombudssidan och Förbundsnätet.

  • På Ombudssidan kan du se vilka som är medlemmar på din arbetsplats samt hitta svaren på medlemmarnas vanligaste frågor.
  • På Förbundsnätet finns information som riktar sig till ledamöter i avdelningsstyrelse eller underorganisation, och dit räknas klubben.

Du loggar enkelt in med BankID:

Praktisk info om att bilda klubb

Så mycket facklig tid har ni rätt till

Enligt förtroendemannalagen har klubbar och ombud rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid. Dessutom kan det facklig tid finnas med i kollektivavtalet. Mardjan Dubois, expert på privata skolavtal, reder ut vad som gäller. Läs mer här

Har ni frågor?

Då är ni alltid välkomna att höra av er till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03.