Senast uppdaterad

2020-02-03

Så bildar ni klubb på arbetsplatsen

Att ha ombud är bra och med en klubb får ni ännu större möjligheter att påverka. Ni kommer nämligen själva att få vara med i förhandlingar, till exempel vid chefstillsättningar eller löneöversyner. Så här går det till.

Varför klubb?

  • Ni får möjlighet att förhandla på arbetsplatsen, om till exempel lönefrågor, arbetsmiljön, chefstillsättningar eller rekryteringsprocesser.
  • Ni blir ett team i stället för att en är ombud. Det blir både roligare och fler som delar på ansvaret.
  • Ni kan agera proaktivt utifrån vad som är aktuellt för er på arbetsplatsen

Inspiration: De startar klubb på Järna Friskola

Styrelsen för Lärarförbundets nya klubb på Järna friskola. Från vänster: Pernilla Sandberg, Annika Frykberg och Renée Luis.

Att bilda klubb kommer att bli allt vanligare, inte minst nu när vi organiserar om för medlemmar i fristående verksamhet. Några som redan har gjort det är lärarna på Järna Friskola.

Så här går det till

  1. För att bilda klubb behöver beslutet tas på ett möte dit alla medlemmar är inbjudna. På mötet röstar medlemmarna och tar ställning om att bilda klubb. En majoritet av medlemmarna på mötet måste säga ja till klubb-bildning för att bilda klubb på arbetsplatsen. Kallelsen bör vara hos medlemmarna senast 7 dagar före mötet.
  2. På mötet utses vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse (tre personer i styrelsen behövs för att bilda klubb, en ordförande och två ledamöter). De personer som väljs blir förtroendevalda och omfattas av Förtroendemannalagen (om arbetsgivaren har kollektivavtal) vilket bland annat innebär rätt att ägna sig åt fackligt arbete på arbetstid.
  3. Efter att klubben bildats håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.
  4. Ni behöver meddela arbetsgivaren och registrera den nya klubben i Lärarförbundet.
  5. Maila protokollet till till val.ombud-klubb@lararforbundet.se för att registrera klubben.

Har ni frågor? Hör av er till Lärarförbundet Kontakt.

Verktygslåda

Mejla den ifyllda blanketten och protokollet till

val.ombud-klubb@lararforbundet.se