Senast uppdaterad

2021-08-06

Så arbetar våra ombud för dig

Varje dag har Lärarförbundets 15 000 ombud i uppdrag att stötta och hjälpa sina medlemmar. De vanligaste frågorna handlar om anställningsvillkor, arbetstid och lön.

Jag är inte rädd att ta konflikten om jag ser att något är fel.

Maria Jirestedt, grundskollärare och arbetsplatsombud för Lärarförbundet på Göteborgs högre samskola.

Maria: Grundskollärare och ombud sedan 10 år

Maria har haft 10 år på sig att utvecklas rollen som ombud. Allt började med att ombudet på hennes dåvarande arbetsplats skulle gå i pension, och som medlem i Lärarförbundet fick hon frågan.

– Jag är en sådan där som räcker upp handen och jag har någon form av rättvisepatos, så det var ett enkelt beslut, berättar hon.

Under alla år har de mest återkommande frågorna handlat om arbetstid, där faktiskt både anställda och många skolledare saknar koll.

– Undervisningsschema och arbetstidsschema är inte samma sak. Det här är jätteviktigt, att raster och ställtid – tid för förflyttning räknas in.

Hon upplever inte att förtroendeuppdraget påverkar hennes relation till arbetsgivaren.

– Jag har alltid upplevt en ömsesidig respekt från chefer och skolledare, det handlar om att upprätthålla förtroende under samverkan genom goda relationer. Vi har ju ett gemensamt mål i samverkan, att nå konsensus. Visst kan vi vara oeniga, men det påverkar inte mötet i andra situationer, tvärtom, menar Maria Jirestedt.

– Men man måste nog ha en diplomatisk sida, besitta förmågan att knyta an och relatera, bygga relationer och upprätthålla tystnadsplikt och förtroenden.

Vad är det svårast med att vara ombud?

– Som ombud får man inte bli för personligt engagerad. Det är klurigt ibland, när det gäller frågor om till exempel visstidsanställning, hur en arbetsgivare kan försöka komma runt LAS.

Att gå och älta en fråga för sig själv mår man inte bra av.

Olle Linton, gymnasielärare och ombud för Lärarförbundet, Östra Real, Stockholm.

Olle: Gymnasielärare och ombud på Östra real

På Östra Real i Stockholm arbetar gymnasieläraren Olle Linton, ombud för Lärarförbundet. En av de viktigaste sakerna för honom är att vara tillgänglig för sina medlemmar.

– Att gå och älta en fråga för sig själv mår man inte bra av. Det är viktigt att det snabbt kommer upp på bordet och att vi gemensamt kan reflektera över situationen. De flesta frågor löser sig med hjälp av coaching, men det finns frågor som är mer komplexa.

– Jag är till exempel själv väldigt engagerad i frågan om lärare som förlorar sin tjänst och blir placerade på en annan skola av samma huvudman. Ofta förlorar de i både löneutveckling och i kompetens, man hamnar i en dålig cirkel och göra kanske bara några år på varje skola innan man tvingas byta igen, det är ett mönster som jag menar måste brytas, menar han.

Olle beskriver likt Maria att samverkan med skolledaren fungerar bra, att alla parter agerar professionellt och kan skilja på de olika rollerna som en förtroendevald för Lärarförbundet kan ha i olika typer av möten.

– Jag har aldrig upplevt att det missgynnat mig, inte alls.

Maria Jirestedt håller med.

– Det kan snarare vara en fördel, du får mycket synlighet och skolledare och chefer får en god bild av vem du är, hur du hanterar relationer och konflikter.

Vad är det viktigaste i mötet med Lärarförbundets medlemmar?

– Som ombud är jag inte en röst för mig utan för samtliga medlemmar på arbetsplatsen. De måste känna att jag finns där för dem, lättillgängligt, och att jag kan förvalta ett förtroende.

– Att de vet att jag har stöd av större organisation om det rör frågor som jag inte är expert på, och att jag har en god relation med övriga parter, säger Olle Linton.

Vad är det bästa med förtroendeuppdraget?

– Att få vara med och driva förändring och förbättring som märks i min direkta närhet och att ständigt lära sig nya saker, avslutar Olle Linton.

Ombudets tre uppdrag

Lärarförbundets arbetsplatsombud har primärt tre uppdrag: Lyssna, agera och rekrytera.

  1. Lyssna. Medlemmarnas frågor och engagemang utvecklar Lärarförbundet och avgör vad som ska drivas på den egna arbetsplatsen. Genom att ombudet är närvarande i vardagen fångas medlemmarnas viktigaste frågor upp. Ett exempel är förskolan Snickarvägen i Eskilstuna där förskollärarna saknade egen planeringstid. Efter ett medlemsmöte blev det ändring på det. 
  2. Agera. Ombuden ska tillsammans med medlemmarna vara drivande och ta initiativ för utveckling. Lärarförbundet finns som facklig part i samverkan och förhandlingar på arbetsplatsen för att driva de frågor medlemmarna tycker är viktiga. Ett exempel är Böleängsskolan i Umeå, där alla arbetsuppgifter ska finnas i det personliga schemat. Allt för att synliggöra att det inte bara är lektionerna som ska rymmas inom arbetstidens ramar.
  3. Rekrytera. Fler medlemmar gör att Lärarförbundet kan bli en ännu starkare röst för att driva förändring och förbättring på arbetsplatsen. – Som ombud handlar det om att vara aktiv och att vara synlig och tillgänglig, att visa att man gör skillnad och det därför finns ett värde att vara med i Lärarförbundet, säger Maria Jirestedt.

Är du nyfiken på att bli ombud?

Gå med idag
– 6 månader gratis!