Ma48410
Senast uppdaterad

2018-04-25

Så är förskollärartätheten i din kommun

Förskollärarna är för få. Ett av de största hindren för en likvärdig förskola är att förskollärartätheten varierar stort – både mellan och inom kommuner. I vårt verktyg kan du se förskollärartätheten i din kommun!

– Grunden för barnens utbildning läggs i förskolan, där börjar deras utbildningsresa. Förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är smart utbildningspolitik, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Barngruppernas storlek minskar alltså men det är fortfarande en bra bit för många kommuner till Skolverkets riktmärken. Att barngruppen är stor är, enligt undersökningar gjorda av Lärarförbundet, det största problemet i förskollärares yrkesvardag. Drygt sju av tio förskollärare listar detta som ett av de största problemen.

Se förskollärartätheten i din kommun