Toppbild temasida1340x542px
Senast uppdaterad

2018-05-07

Så ser andelen behöriga lärare i fritidshem ut i din kommun

Bristen på lärare i fritidshem är akut, elevgrupperna stora och lärarna har inte tid till den pedagogiska verksamheten. På fem år har lärartätheten försämrats kraftigt i landet. I vårt verktyg kan du se lärartätheten för fritidshemmen i din kommun!

Under de senaste åren har vi generellt sett en kraftigt försämring i lärartäthet på fritidshemmen i nästan hela landet. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i riket som helhet, år 2017 var den siffran uppe i 54.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag. Ändå lyser satsningarna med sin frånvaro. Vi är nu mitt uppe i en avtalsrörelse, lärararbetsgivarna har nu chansen att ändra på det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling. De största utmaningarna som medlemmarna ser med sin arbetssituation enligt en ny rapport från Lärarförbundet är att de inte har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd. Vidare lyfter de stora elevgrupper, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen.

Se lärartätheten för fritidshem i din kommun