Senast uppdaterad

2019-04-09

Reseräkning

På den här sidan hittar du information för hur du ska hantera dina reseräkningar. Här kan du som gör uppdrag för Lärarförbundet eller har gått på en av Lärarförbundets utbildningar och seminarium redovisa dina utlägg. OBS! Denna tjänst är enbart igång för en testgrupp. Om du tillhör testgruppen har du fått mail med information direkt till dig. Om du inte tillhör testgruppen gör du din reseräkning via papper som tidigare.

Senaste nytt

En gång i månaden utförs utbetalning för reseräkningar, vanligtvis den 25 varje månad. För att få betalt för din reseräkning samma månad som du redovisar så måste reseräkningen vara ekonomienheten tillhanda senast den 10.

Kom igång

En reseräkning kan innehålla vanliga utlägg, lönebortfall och arvoden. Ta gärna för vana att skapa ditt utlägg så fort du får underlaget/kvittot. Lärarförbundet drar 30 procent skatt på skattepliktiga ersättningar så som lön och arvoden så underlagen ska ha belopp före skatt.

Tänk på att du behöver en Aktivitet och Orgenhet för att kunna registrera din utläggsrapport/reseräkning, detta får du från din kontaktperson.

Introduktionsfilm

Innan du påbörjar din första reseräkning är det bra om du tittar på denna introduktionsfilm där man ser hur en reseräkning görs!

Manualer

Här hittar du manualer för Lärarförbundet Utlägg.

Blanketter

Här hittar du blanketter för lön och arvoden som du kan använda dig av.

Bilagor

Logga in

För att kunna göra en reseräkning går du till Lärarförbundet Utlägg och loggar in med ditt BankID. Du kan också ladda ner appen med namnet Lärarförbundet Utlägg via Appstore eller GooglePlay. Inloggning via BankID sker även på telefonen.

Support

Via mejladressen nedan kan du kontakta Tina Spove och Jennifer Westman för att ställa frågor om din reseräkning.

reserakningar@lararforbundet.se