Toppbild temasida1340x542 renodla
Senast uppdaterad

2018-11-08

Renodla läraruppdraget nu!

Många av de arbetsuppgifter som lärare gör kan med fördel utföras av andra yrkeskategorier och eller helt rensas bort. Nu samlar Lärarförbundet röster för ett renodlat läraruppdrag – i skolan, förskolan eller fritidshemmet. Tillsammans sätter vi tryck på skolans huvudmän. Skriv under nu!

Därför är det dags att #renodlaläraruppdraget

Städning. Vikarieanskaffning. Kopiering. Det är bara tre exempel på vad lärare får ägna sin tid till. Tänk så mycket lärarkompetens vi går miste om i Sverige. Och det i en tid när eleverna behöver varje lärare som finns – som just lärare.

Många av de arbetsuppgifter som idag åläggs lärare kan med fördel utföras av andra yrkeskategorier och många arbetsuppgifter kan helt rensas bort. Det är obalans mellan krav och resurser för många av Sveriges lärare, och kända arbetsmiljöproblem lämnas utan åtgärder. Därför är det hög tid att #renodlaläraruppdraget nu!

När varje lärare får använda sin tid och kompetens till det som spelar roll för elevernas lärande och utveckling så stärks kvalitén i undervisningen och läraryrket blir mer attraktivt.


Vad hör inte till kärnan av läraruppdraget? Tyck till här!

Gå in här och fyll i den arbetsuppgift som du inte tycker hör till lärarnas kärnuppdrag. Resultatet ser du i ordmolnet nedan.

Sprid filmen!

Dela filmen i sociala media genom att klicka på pilen i övre högra hörnet. Använd gärna #renodlaläraruppdraget

Vanliga frågor och svar

Varför startar Lärarförbundet upprop för att renodla läraruppdraget?
Att lärares arbetsbelastning är för hög och att lärare tvingas utföra arbetsuppgifter som tar tid från eleverna och undervisningens utveckling är knappast någon nyhet för vare sig lärare, arbetsgivare eller beslutsfattare.

Det räcker uppenbarligen inte med en tydlig arbetsmiljölagstiftning, politiker som uttrycker att lärare måste få vara lärare, larmrapporter från Arbetsmiljöverket, miljardsatsningar för fler lärare. Alldeles för många lärare vittnar ändå om en enorm samvetsstress, över att ständigt brottas med vetskapen om vad som behöver göras och tvingas konstatera att tiden eller resurserna inte räcker till. Vi måste därför gemensamt sätta press för att detta ska förändras. Och detta gör vi bäst tillsammans.

Vad händer med namninsamlingen?
Lärarförbundet kommer att lämna över namninsamlingen till den blivande utbildningsministern när denna person är på plats. Vi anser att en förändring måste ske för att förändra lärares arbetsbelastning till det bättre - detta borde ligga högst upp på utbildningsministerns att-göra-lista.

Varför görs detta i samband med Bästa Skolkommun-rankningen?
När Lärarförbundet släpper den bredaste skolrankningen, Bästa Skolkommun i Sverige, vill vi också uppmärksamma lärares förutsättningar för att vara just lärare. Rankningen har alltid varit en dörröppnare till viktiga diskussioner med lärarnas största arbetsgivare om vad som leder till en god skolutveckling. Här är lärares förutsättningar centralt och därmed en lösning på arbetsbelastningen en viktig faktor.. Den har alltid varit en dörröppnare till viktiga diskussioner med lärarnas största arbetsgivare om vad som leder till en god skolutveckling. Här är lärares förutsättningar centralt och därmed en lösning på arbetsbelastningen en viktig faktor. Här kan du läsa mer om Bästa Skolkommun

Hur kan jag hålla mig uppdaterad?
Lärarförbundet kommer att skicka ut nyhetsbrev med en uppdatering om antalet som har skrivit och om det påverkansarbete som görs dels lokalt men också nationellt.

Vill du veta mer?

Så kan du göra för att renodla uppdraget - Lärarförbundets expert ger råd!

Lärarförbundets förslag för att minska arbetsbelastningen - 5 förslag som gör att lärare kan vara lärare.

Så jobbar Lärarförbundet för bättre arbetsmiljö - I en rad rapporter har vi pekat på hur situationen ser ut och gett förslag på lösningar. Ute på skolor och arbetsplatser arbetar ombud med att lyfta problem i arbetsmiljön och ställa formella krav på att arbetsgivaren åtgärda dem.

Så behandlar vi personuppgifter

Lärarförbundet samlar in uppgifter för att sätta press på politiker för ett renodlat läraruppdrag. Dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande dataskyddslagar och kommer endast användas av Lärarförbundet för att lämna över namnlista till blivande utbildningsministern för att påverka, visa hur många vi är som skrivit på och skicka dig information om kampanjen och om Lärarförbundet.

Kampanjen för ett renodlat uppdrag slutar 31 januari 2019, och efter det raderas dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter