Senast uppdaterad

2019-02-01

Renodla läraruppdraget nu!

Lärarförbundet har samlat in vittnesmål från tusentals lärare runt om i landet. Budskapet är tydligt: Samhället slösar bort lärarnas kompetens. Det är ohållbart. Vi måste renodla läraruppdraget.

Därför är det dags att #renodlaläraruppdraget

Städning. Vikarieanskaffning. Kopiering. Det är bara tre exempel på vad lärare får ägna sin tid till. Och det i en tid när eleverna behöver varje lärare som finns, det saknas i dag 65 000 lärare och skolledare runt om i landet.

Lärarförbundet har samlat in vittnesmål från tusentals lärare runt om i landet. Vi bad dem lista saker som de gör i dag, men som inte ligger inom ramen för läraruppdraget. Listan blev lång, väldigt lång.

Det är ohållbart.

Dagens situation orsakar obalans mellan krav och resurser för Sveriges lärare, något som går ut över arbetsmiljön. När lärarna inte får vara lärare går det även ut över undervisningen, något som drabbar eleverna och slår mot Sveriges framtid som kunskapsnation.

Lärarförbundet jobbar för ett renodlat läraruppdrag – i skolan, förskolan eller fritidshemmet. Många av de arbetsuppgifter som idag läggs på lärarna bör istället utföras av andra yrkeskategorier eller helt rensas bort.

Sprid filmen!

Dela filmen i sociala media genom att klicka på pilen i övre högra hörnet. Använd gärna #renodlaläraruppdraget

Varför driver Lärarförbundet frågan om att renodla läraruppdraget?

Att lärares arbetsbelastning är för hög och att lärare tvingas utföra arbetsuppgifter som tar tid från eleverna och undervisningens utveckling är knappast någon nyhet för vare sig lärare, arbetsgivare eller beslutsfattare.

Det räcker uppenbarligen inte med en tydlig arbetsmiljölagstiftning, politiker som uttrycker att lärare måste få vara lärare, larmrapporter från Arbetsmiljöverket, miljardsatsningar för fler lärare. Alldeles för många lärare vittnar ändå om en enorm samvetsstress, över att ständigt brottas med vetskapen om vad som behöver göras och tvingas konstatera att tiden eller resurserna inte räcker till. Vi måste därför gemensamt sätta press för att detta ska förändras. Och detta gör vi bäst tillsammans.

Våra förslag i korthet:

 • Matcha varje ny reform med tillräckliga resurser i form av tid och pengar.
 • Rensa bort administrativa arbetsuppgifter från lärarnas och skolledarnas bord i så hög utsträckning som möjligt.
 • Se över omfattningen av de nationella proven och låt digital teknik bli en del av provsystemet.
 • Satsa på fler specialpedagoger/speciallärare, IT-stöd och elevhälsa.
 • Se till att barngrupperna på förskola och fritidshem utgår från barnens behov med rimlig storlek och hög lärartäthet.

 • Lärarförbundet har genom åren lyckats få igenom en rad förbättringar så att lärare får bättre förutsättningar att vara just lärare. Men mycket jobb återstår.

  Därför fortsätter vi att driva frågan om ett renodlat läraruppdrag. Vi gör det bland annat genom förhandling, opinionsbildning och politisk påverkan.

  Sverige har inte råd att slösa bort lärarnas kompetens. Allt börjar med bra lärare.

  Vill du veta mer?

  Så kan du göra för att renodla uppdraget - Lärarförbundets expert ger råd!

  Lärarförbundets förslag för att minska arbetsbelastningen - 5 förslag som gör att lärare kan vara lärare.

  Så jobbar Lärarförbundet för bättre arbetsmiljö - I en rad rapporter har vi pekat på hur situationen ser ut och gett förslag på lösningar. Ute på skolor och arbetsplatser arbetar ombud med att lyfta problem i arbetsmiljön och ställa formella krav på att arbetsgivaren åtgärdar dem.