Istock 589565108
Senast uppdaterad

2019-08-20

Nominera till referensorgan och arbetsmiljöråd

Var med och påverka Lärarförbundets arbete med professions- och arbetsmiljöfrågor! Nominera dig själv eller en engagerad kollega till Lärarförbundets referensorgan och arbetsmiljöråd.

Vill du bidra i Lärarförbundets arbete för en bättre skola, en utvecklad profession och god arbetsmiljö? Har du idéer som kan göra skillnad? Dina erfarenheter behövs i Lärarförbundets arbete med bland annat politikutveckling, remissvar och statliga utredningar, liksom i vårt påverkansarbete. Tillsammans får vi rätt saker att hända!

Nominera dig själv eller din kollega till något av våra referensorgan:

  • Lärare i förskola
  • Lärare i grundskola och förskoleklass
  • Lärare i fritidshem
  • Lärare i gymnasieskola
  • Lärare i vuxenutbildning
  • Lärare i Kulturskolan
  • Arbetsmiljöråd

  • Vi behöver din nominering senast den 12 juni kl 24.00. Om du nominerar någon annan än dig själv kommer den nominerade personen att få bekräfta att hen vill bli nominerad genom ett formulär som skickas ut automatiskt. Därför är det mycket viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter. Den du nominerat behöver bekräfta nomineringen senast den 16 juni kl 24.00.