Toppbild temasida medlemsdialogen
Senast uppdaterad

2017-06-01

Rätt kurs - för skolan och läraryrket!

Hur ska skolan vara så att lärare, skolledare och elever kan utvecklas på bästa sätt? Det har du som är en av de deltagarna i Lärarförbundets medlemsdialog svarat på, vars första fas pågick under våren 2017. Nu arbetar vi tillsammans vidare med att skapa förbättringar på arbetsplatserna utifrån resultatet i dialogen.

Tack vare dina åsikter i medlemsdialogen har du bidragit till att ta ut rätt kurs för skolan och läraryrket. Dina åsikter bidrar till att formulera Lärarförbundets fokus för framtiden.

Tack 1100x600 medlemsdialogen

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tackar alla 35 975 deltagare i medlemsdialogen.

Det här pratade vi om i medlemsdialogen

Det här är några stora områden i medlemsdialogen som vi kan se redan nu. Givetvis förekom många andra ämnen, alla medlemsdialoger kommer att analyseras och alla deltagares åsikter kommer att tas i beaktning.

Mötet med varje barn och elev är den stora drivkraften

När lärarna formulerar sin drivkraft kring vad som engagerar i läraryrket är det tydliga svaret: mötet med varje barn och elev och att möjliggöra deras utveckling.

Mer tid för planering, uppföljning och reflektion

Lärarna gav ett tydligt besked – de behöver mer tid att förbereda och följa upp sin undervisning.

Lärare vill bidra till ständig utveckling

Många som deltog i medlemsdialogen angav att de vill utveckla sig själv och utveckla läraryrket. De visade stort intresse av att både ta del av och bedriva egen forskning liksom att delta i andra former av utvecklingsarbete.

Behöriga och engagerade kollegor

Väldigt många tycker att engagerade kollegor med rätt utbildning har stor betydelse för eleverna och barnens utveckling.

Särskilt stöd en nyckel

Många lärare angav att de behöver mer kompetensutveckling, resurser och möjlighet till samarbete för att alla barn och elever ska kunna utvecklas, utmanas och lära.

Lugn och trygg miljö viktigt för lärandet

Lärare, skolledare, barn och elever behöver lugn och ro. Många menade att det spelar stor roll för att alla barn och elever ska kunna få förutsättningar att utvecklas, utmanas och lära

Tydligt ledarskap Deltagarna i medlemsdialogen pekade på vikten av tydligt och närvarande ledarskap. Rektorerna och förskolecheferna har en viktig roll för skolans utveckling.

Det här är nästa steg

Med hjälp av medlemsdialogens resultat kommer Lärarförbundet att ta fram en ny vision och verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen kommer tillsammans med förtroendevalda runt om i landet att ta fram ett förslag till vision och verksamhetsinriktning, som kongressen beslutar om hösten 2018.

Men förbättringar på arbetsplatserna ska förstås inte behöva vänta till 2018. Under hösten 2017 kommer du att kunna jobba vidare med det du vill förbättra och utveckla på där du arbetar. Håll utkik efter information från ditt ombud eller din avdelning i augusti. Även om ni på er arbetsplats inte deltog i medlemsdialogen våren 2017 kan ni enkelt vara med på höstens dialog genom arbetsplatsmöten som ditt ombud arrangerar. Det är aldrig för sent att göra sin röst hörd som medlem i Lärarförbundet!

Ombudens viktiga roll

Du som är ombud har en viktig roll att arbeta vidare med medlemsdialogens resultat på din arbetsplats. Det är tillsammans med medlemmarna som du åstadkommer förbättringar och utveckling. Håll utkik efter mer information från din avdelning i augusti.

Tidslinje medlemsdialogen170323 2

Medlemsdialoger runt om i landet

Många lärare deltog i medlemsdialogen i samband med Lärarförbundet Västerviks årsmöte.