Toppbild temasida medlemsdialogen
Senast uppdaterad

2017-08-29

Rätt kurs - för skolan och läraryrket!

Här finns nu rapporten från vårens medlemsdialog då 36 000 medlemmar gav förslag till hur lärare, skolledare och elever kan utvecklas på bästa sätt i skolan.

I ”Rätt kurs för skolan och läraryrket: så tycker Sveriges lärare" berättar alla de tusentals medlemmar som deltog i medlemsdialogen om sina drivkrafter, vad som engagerar dem och vad som är viktigast att utveckla i framtiden. Tillsammans har vi i medlemsdialogen tagit ut rätt kurs för skolan och läraryrket.

Vägen framåt

Under september och oktober 2017 har de lokala resultaten från medlemsdialogen och konkreta åtgärder diskuterats vid arbetsplatsträffar. Med hjälp av medlemsdialogens resultat kommer Lärarförbundet ta fram en ny vision och verksamhetsinriktning som kongressen beslutar om hösten 2018.

kongresswebben kan du följa arbetet inför kongressen. I januari 2018 kommer förbundsstyrelsens förslag till ny vision och verksamhetsinriktning som går på remiss till alla avdelningar. På kongresswebben kommer det att finnas länkar till enkäterna för att svara på remisserna. Följ kongresswebben för att få alla nyheter och se tidplanen.

Tillsammans är vi #parattkurs

Sammanfattning av resultatet

Deltagarna en övervägande positiv bild av läraryrket och lärarvardagen, trots att utmaningar inte saknas. De flesta trivs på jobbet och använder oftast ordet ”glädje” för att beskriva läraryrket.

Mest engagerar mötet med varje barn, elev och deras utveckling. För att det mötet ska bli det allra bästa efterfrågar medlemmarna:

  • Kompetenta och engagerade kollegor som man får möjlighet att samarbeta med.
  • Att undervisningen sker i en lugn och trygg miljö.
  • Att det finns tillräckligt med tid för planering, uppföljning och reflektion.
  • Förutsättningar att ge särskilt stöd till de barn och elever som behöver.
  • Ett tydligt och närvarande ledarskap.
  • En möjlighet att få bidra till och ta del av en ständig utveckling av skolan och lärarrollen.

Deltagarna i medlemsdialogen menar att de viktigaste frågorna för Lärarförbundet att driva är: arbetsmiljö, arbetsbelastning och högre lön.

Andra viktiga frågor som forskning och pedagogisk utveckling, att utbyta idéer och att lösa konkreta problem på arbetsplatsen bäst sker tillsammans med kolleger.

För att öka professionens inflytande är det viktigt med egen yrkesstolthet.

Lärarstudenterna vill se en starkare koppling mellan teori och praktik och få mer undervisning om ledarskap och konflikthantering.

Skolledarna efterfrågar minskad administrativ arbetsbörda, lärare med rätt utbildning och ett gott ledarskap.

Lärarförbundet, politiker och arbetsgivare om dialogresultatet

Se en diskussion om medlemsdialogens resultat med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, Lena Hallengren (S) ordförande Utbildningutskottet, Erik Bengtzboe (M) skolpolitisk talesperson, samt representanter från SKL och Academedia. En livesändning från 5/12 2017.

Tidslinje medlemsdialogen170323 2

Medlemsdialoger runt om i landet

Många lärare deltog i medlemsdialogen i samband med Lärarförbundet Västerviks årsmöte.