Toppbild temasida medlemsdialogen
Senast uppdaterad

2017-02-03

Rätt kurs - för skolan och läraryrket!

Hur ska skolan vara så att du och dina elever kan utvecklas på bästa sätt? Nu vill vi att vi lärare och skolledare får sätta agendan för de kommande tio åren.

Nu är det dags! Gör din röst hörd, berätta för oss vad som fungerar – och vad som måste ändras. Det handlar om din skola, dina elever, din barngrupp och ditt arbetslag. Tillsammans utformar vi visionen för den skola och yrkesutveckling som vi tror på.

Så kan du delta

Dina åsikter är värdefulla, oavsett hur mycket tid du har att dela med dig av dem. Du kan delta i medlemsdialogen antingen digitalt eller genom ett dialogmöte.

1100x600 medlemsdialog 3min

Har du 3 minuter? Säg din mening genom att delta i en digital dialog.

1100x600 medlemsdialog 3min student

Läser du till lärare och har tre minuter? Säg din mening i vår digitala dialog för lärarstudent.

1100x600 medlemsdialog 9min

Har du 9 minuter? Fördjupa dina åsikter i en lite längre digital dialog.

1100x600 medlemsdialog 30min

Har du 30 minuter? Delta i eller arrangera ett dialogmöte på din arbetsplats.

1100x600 medlemsdialog 90min

Har du 90 minuter? Delta i eller arrangera ett längre dialogmöte.

Ordmoln 8 maj landskap

Så här beskriver deltagarna i den digitala dialogen hur deras yrkesliv ser ut. De fick välja tre ord som de tyckte beskrev sitt yrke bäst.

32000

I slutet av april hade lärarna och skolledarna genomfört runt 32 000 medlemsdialoger.

"Jag vill veta vad just DU tycker!"

Hur behöver skolan vara för att du och dina elever och barngrupper ska kunna utvecklas på allra bästa sätt?

- Det är dags att vi tillsammans inom professionen formulerar vår idé om den skola vi vill verka i och utveckla, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Alla åsikter vi får in kommer att utgöra grunden för den vision som Lärarförbundet ska formulera. Den ska i sin tur vara en del av Lärarförbundets verksamhetsinriktning och vision, som beslutas på kongressen 2018.

Intervju med Johanna Jaara Åstrand

Rätt kurs - varför då?

De senaste tio åren har skolan, från förskola till högskola, varit utsatt för stora förändringar. En del har blivit bra och en del mindre lyckade. Alla har en åsikt om skolan och de politiska förslagen har varit många. Oavsett vilket resultat förändringarna har givit så har tid försvunnit från det som är viktigast: elevernas och barnens utveckling och lärande.

Vi vill vända på perspektivet. Det är vi i professionen som känner skolan bäst och därför ska vi tillsammans formulera visionen för den skola och yrkesutveckling som vi tror på. Tillsammans får vi politikerna och självutnämnda experter att lyssna på oss - att lyssna på professionen.

Varje avdelning kommer under hösten 2017 att få återkoppling från medlemsdialogen som kan användas i avdelningens fortsatta arbete.

De åsikter vi får in kommer att ligga till grund för den vision som Lärarförbundet ska formulera och besluta om på kongressen, hösten 2018.

Tidslinje medlemsdialogen170323 2

Medlemsdialoger runt om i landet

Många lärare deltog i medlemsdialogen i samband med Lärarförbundet Västerviks årsmöte.