Senast uppdaterad

2021-03-17

Rapport: Digitalisera inte bort lärarprofessionen

Fyra av fem lärare menar att jobbet skulle bli mindre givande om det blir mer fjärr- och distansundervisning i framtiden jämfört med före pandemin. Nästan varannan skulle överväga att byta yrke. Det framgår av Lärarförbundets nya rapport.

Under pandemin har många skolor helt eller delvis fått ställa om till digital undervisning. I rapporten Digitalisera inte bort lärarprofessionen tecknas en helhetsbild av hur lärare och skolledare upplevt det gångna året.

Bland annat menar två av tre lärare att det blivit svårare att lära eleverna det de ska.

– Resultaten talar sitt tydliga språk. Med mer fjärr- och distansundervisning så minskar kvaliteten i skolan kraftigt. Det blir svårare att nå såväl kunskapsmålen som de sociala målen. Även likvärdigheten försämras, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Olika förutsättningar för digital undervisning

Rapporten visar också att nästan två tredjedelar av de elever som av lärarna bedöms komma från socioekonomiskt svaga hem anses ha dåliga eller mycket dåliga förutsättningar för digital undervisning i hemmiljön.

Vad gäller digitala verktyg och it-support ser det särskilt illa ut inom vuxenutbildningen. Här uppger många av lärarna att deras elever helt saknar tillgång till det de behöver.

– Alla elever har inte samma möjligheter att tillgodogöra sig digital undervisning. Det är tydligt vilka som drabbas mest av en digitalisering som går fel, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hälften tror att fjärr- och distansundervisning blir vanligare

Utifrån sina erfarenheter från det senaste året gör lärarkåren en rad förutsägelser om framtiden. Nära hälften tror att fjärr- och distansundervisning kommer att bli vanligare även efter pandemin. Blir det så kommer lika många, 47 procent, allvarligt överväga att sluta som lärare.

Viktig varningssignal

– Det här är en varningssignal från lärarkåren som måste tas på stort allvar. Många tror i dag att det går att lösa lärarbristen och skolans andra utmaningar genom mer distansundervisning. Vi kan visa att det är tvärtom. En digitalisering som sker på fel sätt, och av fel orsaker, spär på lärarbristen när arbetsglädjen och yrkesstoltheten minskar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets krav

Här är några av frågorna som Lärarförbundet driver gällande digitaliseringen i skolan.

  • Skolväsendet ska digitaliseras utifrån lärarprofessionens behov och professionella kontroll, inte för att åstadkomma minskade kostnader eller fler elever per lärare.
  • Fjärr- och distansundervisning ska bedrivas i undantagsfall, vara tydligt reglerat i alla skolformer och alltid granskas utifrån den kvalitetsförlust som undervisningsformerna kan innebära.
  • Alla skolor ska ha tillgång till tillfredsställande infrastruktur, ändamålsenliga digitala verktyg, närvarande och effektiv teknisk och pedagogisk support, samt ändamålsenlig och långsiktig kompetensutveckling.

För att uppnå våra mål arbetar vi bland annat med opinionsbildning och har regelbundna möten med politiker och andra beslutsfattare. På lokal nivå arbetar vi genom våra ombud och skyddsombud.

Rapporten i media

Se webbinariet om rapporten – med bland andra utbildningsminister Anna Ekström

Hur förändras lärarrollen av att skolan digitaliseras? Hur påverkas arbetssituationen? Dels på kort sikt under covid-19, men också över längre tid?

Den 18 mars 2021 hölls ett webbinarium där lärare, forskare, utbildningsminister Anna Ekström, och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand diskuterade dessa viktiga frågor. Moderator var författaren och poddaren Matilda Westerman.

Gå med idag
– 6 månader gratis!