Senast uppdaterad

2021-10-18

Prata om hot och våld – fyra steg till bättre arbetsmiljö

Pratar ni om risker för hot och våld på er arbetsplats? Ett lyckat förebyggande arbete kräver att arbetsgivaren och medarbetarna arbetar tillsammans. Gör det till en del i ert kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Det är viktigt att vi inom skolan samtalar om hot och våld. Här får ni stöd kring hur ni kan arbeta främjande och förebyggande samt ha en handlingsberedskap när det händer.

Börja gärna med att göra webbutbildningen “Hot och våld i skolan” som en förberedelse.

Film inför en APT om förebyggande arbete

Titta tillsammans på filmen med Lärarförbundets arbetsmiljöexperter Elisabet Mossberg och Hans Flygare som berättar om det viktiga förebyggande arbetet. Filmen tar ca 4 minuter.Upplägg för en APT om förebyggande arbete

Prata i grupp och utforska er arbetsplats!

Gör så här

Starta med att göra webbutbildningen och titta på filmen, enskilt eller tillsammans.

 • Läs igenom frågorna i aktiviteten här nedanför och fundera några minuter var och en.
 • Dela era tankar med varandra och prata om vad ni vill jobba vidare med.

Tidsåtgång

 • Webbutbildningen tar cirka 15 minuter.
 • Att titta på filmen tar cirka 4 minuter.
 • Bestäm själva hur mycket tid ni vill lägga på varje diskussionspunkt.
 • Anpassa upplägget utifrån hur mycket tid ni har.

4 steg för att förebygga hot och våld

Använd frågorna nedanför till att reflektera i mindre grupper om hur ni har det hos er. Dokumentera löpande vad ni kommer fram till, så har ni ett underlag för åtgärdsplan.

Steg ett

 • Vad är hot och våld för oss?
 • Har vi haft några hotfulla eller våldsamma situationer på vår arbetsplats? Beskriv var och när det hände.
 • På vilka platser eller i vilka situationer skulle hot och våld kunna förekomma hos oss?

Steg två

 • Var inträffar hotfulla eller våldsamma situationer, eller skulle kunna inträffa?
 • När inträffar hotfulla eller våldsamma situationer, eller skulle kunna inträffa?
 • Om det har hänt vad var risken med det som hände?
 • Vad blev konsekvensen?

Steg tre

 • Hur vill vi ha det?
 • Hur kan vi åtgärda riskerna?
 • Vilka förändringar behöver vi göra?
 • Vad är viktigast att börja med?

Steg fyra

 • Vem gör vad?
 • Ta fram en handlingsplan!
 • Bestäm när ni ska träffas igen för att följa upp.


Jobba vidare

Nu har ni börjat prata om risker för hot och våld och hur ni kan förebygga. Ni kanske har identifierat några områden ni behöver jobba vidare med. Arbetsgivaren ska sammanfatta detta tillsammans med skyddsombudet. Utifrån dialogen behöver befintliga planer ses över och uppdateras. Till exempel krisplan, likabehandlingsplan, och handlingsplan för hot- och våld. Finns ingen plan för hot- och våldssituationer är det hög tid att ta fram en sådan.

För att få till en förändring är det viktigt att ni håller dialogen igång och att planerna hålls levande. Gå regelbundet igenom och öva på planerna.


Fakta handlingsplaner

Det här är några av de handlingsplaner som kan komma att beröras.

 • Krisplan – en vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation.
 • Handlingsplan mot hot och våld – förebyggande dokument som förbättrar säkerheten genom att införa genomtänkta rutiner.
 • Plan mot kränkande särbehandling – arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbete och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling och ha god beredskap ifall det ändå händer.
 • Likabehandlingsplan – alla verksamheter inom utbildningsväsendet ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling av elever och formuleras i en likabehandlingsplan. Planen kan vara en grund för det förebyggande mot hot och våld.