Ombud i riksorganisationen

Medlemmar hos Lärarförbundet som inte är anställda av en kommunal arbetsgivare tillhör antingen Lärarförbundets Riksorganisation, en Riksavdelning eller en Samrådsavdelning. Medlemmar anställda inom Svenska kyrkan tillhör lokalavdelningen på orten där arbetsplatsen finns. Inom de här verksamheterna har ombuden en mycket viktig roll.

Spara ned formuläret (och eventuellt protokollet) i det program som passar er bäst, fyll därefter i uppgifterna och bifoga det i ett mejl till val.ombud-klubb@lararforbundet.se

OBS! Underlaget måste vara komplett ifyllt samt undertecknat för att vi ska kunna registrera i systemet. Titta gärna igenom en extra gång innan ni skickar så inga onödiga fördröjningar sker.

Är du nyfiken på att bli ombud?

Bilda klubb

Det finns också möjlighet att starta en fackklubb på arbetsplatsen. Läs mer här om att starta en klubb.

Blanketter och mallar för ny klubb

Om ni startar klubb kan ni också använda våra mallar för protokoll och registrering av styrelsen.