Senast uppdaterad

2019-05-02

Nyfiken på att bli ombud för kollegorna?

Lärarförbundet har 15 000 arbetsplats- och skyddsombud runt om i Sverige, och vi behöver fler! Läs mer om ombudsuppdraget och hur det går till att bli ombud.

Själv blev jag ombud för att få rätt saker att hända!

Johanna hall

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, och före detta ombud i Örnsköldsvik.

Uppdraget: att representera medlemmarna

Som ombud kan du göra skillnad för förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Lärarförbundet som organisation

Uppdraget handlar framför allt om att:

  1. Lyssna in och fånga engagemanget på arbetsplatsen för att ni tillsammans ska göra skillnad i era viktigaste frågor.
  2. Vara den som representerar Lärarförbundets medlemmar, genom så kallad samverkan på arbetsplatsen.
  3. Få Lärarförbundet att växa – om vi är många som är medlemmar ökar lärarnas inflytande.

Men det medlemmarna ser som ditt uppdrag och vad du kan och är beredd att ta på dig är det viktigaste!

Som ombud är jag inte en röst för mig utan för samtliga på arbetsplatsen

Ombud davor delic fotograf gustav gra ll 01

Davor Delic, gymnasielärare och ombud för Lärarförbundet på Stockholms restaurangskola.

Det här får du

  • Möjlighet till inflytande och större insyn på arbetsplatsen.
  • Kompetensutveckling genom Lärarförbundets träffar och utbildningar med andra ombud.
  • Tillgång till snabbt stöd. Via Lärarförbundet Kontakt direkt i mobilen via Ombudssidan.

Rätten att ha fackligt uppdrag är lagstadgad. Som ombud har du både kollegorna och lagarna i ryggen.

Det är spännande och jag lär mig väldigt mycket

Ombud elif florin elever

Elif Florin, grundskollärare och ombud på Möllevångsskolan i Malmö.

Intresserad? Så här går det till!

Att vara arbetsplatsombud och/eller skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag. Ombudet väljs av medlemmarna på arbetsplatsen och utses av avdelningen.

Berätta för dina kollegor som är medlemmar i Lärarförbundet att du är intresserad. Om det redan finns ett ombud kan ni kanske vara två. Nästa steg är att kontakta avdelningen, det vill säga Lärarförbundet där du jobbar eller Lärarförbundet Kontakt.

Det är engagerande att vara ombud!

Elisabeth Liljeblad, svensklärare, förstelärare och ombud för Lärarförbundet på Internationella engelska skolan i Nacka berättar om ombudsuppdraget och varför hon trivs med att vara ombud.