Senast uppdaterad

2018-12-14

Ny undersökning: Med bättre villkor skulle fler lärare jobba till pensionen!

Närmare 4 av 10 tror inte att de kommer jobba som lärare fram till pension. Satsningar på högre löner och mer planeringstid kan få dem att jobba kvar. Samtidigt saknar 3 av 10 kommuner rekryteringsstrategi.

Ska vi klara kompetensförsörjningen i läraryrket måste fler lockas in i yrket, men man får inte tappa fokus på de åtgärder som gör att lärare vill stanna kvar.

4 av 10 tror inte de jobbar till pension

Närmare 4 av 10 tror inte att de kommer att arbeta som lärare fram till pensionsåldern 65 år. Det visar en färsk undersökning gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Senast Lärarförbundet ställde frågan (2014) var motsvarande siffra 3 av 10.

Detta är inga goda nyheter när Skolverket spår att det kommer att saknas 79 000 lärare 2035.

Det här kan få lärarna att stanna

Men Lärarförbundet har också undersökt vad som kan få lärare att stanna kvar som lärare hela yrkeslivet.

Högre lön (51 procent) och mer tid för planering av undervisningen (50 procent) toppar de åtgärder som skulle kunna få dem att stanna kvar som lärare hela yrkeslivet. 42 procent av lärarna uppger att en bättre psykosocial arbetsmiljö behövs för att de ska kunna jobba som lärare ända fram till pensionen.

Bilden bekräftas i andra undersökningar

Lärarförbundet har tidigare visat att lärarna har högre arbetsbelastning jämfört med andra yrken (44 procent jämfört med 21 procent). Lärarnas löner släpar efter likställt med andra jämförbara akademiska yrken.

Att kommuner och fristående arbetsgivare satsar medvetet på just lön och arbetsmiljö är alltså nycklar till att inte förlora lärarkompetens i förtid.

Kommunerna behöver jobba strategiskt

En enkät bland 191 av Sveriges kommuner visar dock att 3 av 10 av skolkommuner saknar en strategi för hur de ska locka och rekrytera lärare.

Av de kommuner som inte har en rekryteringsstrategi är det flera som uppger att de inte heller har några andra särskilda satsningar på lön eller arbetsmiljö.

Och av de kommuner som har en rekryteringsstrategi är det nästan 40 procent som uppger att de inte har satsningar på lärares löner som en del av strategin. 30 procent uppger att deras strategier inte innehåller särskilda satsningar på lärares arbetsbelastning.

Kalmar gör det många måste göra

Kalmar har en rekryteringsstrategi, innehållande både särskilda satsningar på lärarlöner och lärares arbetsbelastning. Kommunen har satsat långsiktigt på att vara en attraktiv arbetsgivare och lyckats behålla och rekrytera lärare till kommunen.

I Bästa Skolkommun kom Kalmar på 10:e plats och rankades som nummer ett i kriteriet andel utbildade lärare.

Det här vill Lärarförbundet

För att inte förlora värdefull lärarkompetens i förtid behöver kommuner och fristående skolor:

  • Ta fram en strategi för att bli attraktiva arbetsgivare.
  • Genomföra en handlingsplan för att komma tillrätta med lärares höga arbetsbelastning.
  • Ha en strategisk lönebildning som både lockar nya lärare och premierar de lärare som redan finns.