Senast uppdaterad

2020-06-10

Ny som ombud? Här är dina utbildningar!

Vad roligt att du har valt att engagera dig i Lärarförbundet genom att vara ombud på din arbetsplats. Som ombud är du Lärarförbundet på arbetsplatsen och väldigt viktig i kontakten med våra medlemmar.

Som ombud i Lärarförbundet erbjuds du intressanta utbildningar som stöttar dig i ditt viktiga uppdrag. Som första steg går du igenom webbutbildningen Uppdrag Ombud där du får en grundförståelse för vad ditt nya uppdrag innebär.

Länk till webbutbildningen Uppdrag Ombud

Hela den grundläggande ombudsutbildningen syftar till att du som ombud ska utveckla former för att möta, lyssna och samtala om de frågor som är viktiga i lärares vardag. Du ska också få en ökad förståelse för de regler, lagar och avtal som ger lärare möjlighet att göra sina röster hörda och på så sätt öka sitt inflytande på arbetsplatsen. Slutligen ska utbildningen ge en orientering i vad Lärarförbundet är och står för och vikten av att erbjuda alla lärare och skolledare medlemskap.

Aktuella tillfällen för de lärarledda dagarna nära dig hittar du i kalendariet här.

Efter genomförd utbildning ska du ha getts förutsättningar att utföra ombudens uppdrag:

  • Rekrytera. På arbetsplatsen erbjuds varje lärare, skolledare och VFU-student medlemskap i Lärarförbundet.
  • Lyssna. På arbetsplatsen är Lärarförbundet närvarande i medlemmarnas vardag och där finns en ständigt pågående medlemsdialog.
  • Agera. På arbetsplatsen erbjuder Lärarförbundet ett kompetent stöd till medlemmar så att de själv driver de frågor som är viktiga.

Du vet väl om att du som ombud har helt egna sidor som ger dig råd och stöd i din roll?

Gå till ombudssidan.