Senast uppdaterad

2022-02-16

Ny som ombud? Här är dina utbildningar!

Som ombud i Lärarförbundet erbjuds du intressanta utbildningar som stöttar dig i ditt viktiga uppdrag.

Börja med webbutbildningen Uppdrag ombud

Som första steg går du webbutbildningen Uppdrag Ombud där du får en grundläggande förståelse för vad ditt nya uppdrag innebär.

Grundläggande ombudsutbildning

Nästa steg är att gå Grundläggande ombudsutbildningen. Den syftar till att du som ombud ska utveckla former för att möta, lyssna och samtala om de frågor som är viktiga i lärares vardag.

Du ska också få en ökad förståelse för de regler, lagar och avtal som ger lärare möjlighet att göra sina röster hörda och på så sätt öka sitt inflytande på arbetsplatsen.

Dessutom ska utbildningen ge en orientering i vad Lärarförbundet är och står för och vikten av att erbjuda alla lärare och skolledare medlemskap.

Efter genomförd utbildning ska du ha getts förutsättningar att utföra ombudens uppdrag – att rekrytera, lyssna och agera.

Rekrytera
På arbetsplatsen erbjuds varje lärare, skolledare och VFU-student medlemskap i Lärarförbundet.

Lyssna
På arbetsplatsen är Lärarförbundet närvarande i medlemmarnas vardag och där finns en ständigt pågående medlemsdialog

Agera
På arbetsplatsen erbjuder Lärarförbundet ett kompetent stöd till medlemmar så att de själv driver de frågor som är viktiga.

Du hittar aktuella kurser i vårt kalendarium

I kalendariet söker du på "ombud" och din region eller avdelning. Utbildningarna kan ske i både regional och lokal regi. Till kalendariet.

Som ombud har du egna webbsidor

Du vet väl om att du som ombud har helt egna sidor som ger dig råd och stöd i din roll? Till ombudssidan.