Ny rapport: Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola

Brist på utbildade förskollärare. Svårigheter att följa läroplanen. Orimlig mängd administration och kringarbete. Lärarförbundets nya rapport visar på stora problem i förskolan som på sikt drabbar hela samhället. Nu måste regeringen agera.

Rapporten Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola (pdf) baseras på svar från 470 förskollärare i Lärarförbundets lärarpanel, som drivs av Kantar Sifo.

Resultaten visar att bristen på utbildade förskollärare orsakar stora problem för förskollärares möjligheter att klara sitt uppdrag.

Sex av tio som är ensamma förskollärare på förskolan säger att det är svårt att följa läroplanen. I förskolor med en förskollärare per arbetslag är det fyra av tio som har svårt att följa läroplanen.

Varannan förskollärare har svårt att planera sin undervisning.

Utbildade förskollärare viktigast

Utbildade förskollärare är den viktigaste resursen i arbetet för en likvärdig förskola. Men andelen förskollärare varierar kraftigt bland Sveriges kommuner.

– Det är oacceptabelt med så här stora skillnader mellan kommuner och förskolor. Alla barn har, oavsett var de bor, rätt till den trygghet, kunskap och utveckling som legitimerade förskollärare ger, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Regeringen måste agera nu

Därför måste regeringen ta ett större ansvar och agera nu. Det krävs krafttag för att fler ska utbilda sig. Det krävs nationella riktlinjer för legitimerade förskollärare i varje barngrupp.

– Såväl staten som kommunerna måste investera mer i landets förskolor, så att fler vill bli och fortsätta vara förskollärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Saknas behöriga förskollärare

Nästan hälften av skolledarna svarar att de har behövt anställa outbildad personal för att det inte funnits behöriga förskollärare att anställa.

– Det är pinsamt för Sverige att den personalgrupp som ökar mest är den som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Bristen på utbildade förskollärare får stora konsekvenser för barns tidiga och fortsatta lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver minst 70 procent utbildade förskollärare

Bristen på förskollärare orsakar en bristande likvärdighet. Om regeringen inte tar det på allvar så riskerar problemen förstärkas i nästa skolform. Därför anser Lärarförbundet att 70 procent av personalen i förskolan bör vara utbildade förskollärare.

– En förskola i särklass kräver betydligt fler legitimerade förskollärare. En ambitionsnivå på 70 procent förskollärare är både rimlig och nödvändig för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, säger Johanna Jaara Åstrand.

Undersökningen visar att

  • Sex av tio som arbetar som ensamma förskollärare på förskolan har svårt att följa läroplanen. I förskolor med en förskollärare per arbetslag är det fyra av tio som säger att det är svårt att följa läroplanen.
  • Varannan förskollärare har svårt att planera sin undervisning.
  • Fyra av fem förskollärare svarar att det som påverkar deras planeringstid mest är att kollegorna inte är utbildade för att arbeta med barn.
  • Sju av tio förskollärare svarar att en stor del av deras tid går åt till administrativt och praktiskt kringarbete.
  • Nästan hälften av skolledarna svarar att de har behövt anställa outbildad personal för att det inte funnits behöriga förskollärare att anställa.

Lärarförbundets krav

Regeringen inför nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje barngrupp.

Regler införs som garanterar förskollärare tid för planering, reflektion och utveckling.

Regeringen gör långsiktiga satsningar på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel arbetsintegrerade utbildningar och satsningar på validering.

Regeringen utökar antalet platser på förskollärarprogrammet och genomför satsningar på forskarutbildning i förskoledidaktik.

Regeringen tillsätter en utredning om en likvärdig och hållbar förskola. Utredningen ska ha i uppdrag att ge förslag som säkrar hållbara arbetsvillkor för förskolans personal samt föreslå finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare samt barnskötare utifrån förskolans uppdrag.

Rapporten i media