Ny rapport: Döden för det svenska musikundret?

Två av fem lärare i kulturskolan har övervägt att sluta på grund av hög arbetsbelastning och bristande villkor. Förbättras inte arbetssituationen omedelbart riskerar Sverige att förlora sin status som exportör av kända skådespelare och musiker.

Kulturskolan ger barn och unga en fantastisk möjlighet att utvecklas och att bygga vidare deras kulturella eller kreativa intressen. Många är de kända musiker och skådespelare som har hyllat sina kulturskollärare som orsaken till deras framgång.

Men trots kulturskolans viktiga funktion ges lärarna sällan rätt förutsättningar för sitt jobb.

Fyra av tio har övervägt att sluta

I Lärarförbundets nya rapport Döden för det svenska musikundret – om lärare i kulturskolans villkor och arbetssituation (pdf), svarar över hälften av kulturskollärarna att deras arbetsbelastning har ökat under de senaste tolv månaderna.

Fyra av tio svarar att de någon gång under det senaste året övervägt att sluta som lärare i kulturskolan.

– Det är förödande för såväl kulturskolans verksamhet som för återväxten inom kulturnäringarna. Regering och huvudmän måste ta ett gemensamt ansvar för kulturskolan, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Saknar utrustning och ändamålsenliga lokaler

En femtedel av lärarna berättar att arbetsgivaren inte står för den utrustning som lärarna behöver i sitt arbete. Det kan handla om högtalare och abonnemang på musiktjänster som lärarna får betala ur egen ficka.

En tredjedel av lärarna svarar också att lokalerna inte är ändamålsenliga för deras verksamhet. De vittnar om att eleverna får dansa, spela teater och sjunga i små rum med dålig luft och ventilation.

– Det är oacceptabelt och ovärdigt. Lärarna måste få rätt förutsättningar att ta sitt yrkesansvar och få utvecklas i yrket, säger Johanna Jaara Åstrand.