Ets18745 13.59.10
Senast uppdaterad

2019-08-14

Ny lärare: Första jobbet

Nyexad lärare på väg mot första jobbet? Mycket att tänka på? Lugn! Vi hjälper dig få koll på det viktigaste. Följ våra råd steg för steg här nedan så får du koll. Klicka på det steg du vill veta mer om.

Så hittar du jobbet

Det finns idag gott om lärarjobb men inte överallt och för alla lärarkategorier. Vi på Lärarförbundet är måna om att det går bra för dig att du hittar en arbetsgivare som passar dig.

Vi erbjuder dig karriärvägledning till ditt nya jobb:

  • Jobbsökartjänsten Auranest
    Genom Auranest får du tillgång till ett jobbflöde med över 1000 källor, möjlighet att söka jobb direkt från tjänsten och redigerare för CV och personligt brev.
  • CV-tjänsten Go Monday
    Du får tillgång till personliga förberedelse inför en anställningsintervju, feedback på hur du vässar ditt CV och mer

För att hitta ditt drömjobb kan du också leta här:

Kolla kollektivavtalen rgb

Att skriva en ansökan

En ansökan innehåller ett par delar – ett personligt brev som presenterar den sökande samt en merit sammanställning oftast i ett CV. När ansökan har skickat in kan det vara bra att ta kontakt med arbetsgivaren och kontrollera att den kommit fram och därmed sätta ytterligare personliga intryck till den mer formella ansökan.

Anställningsintervjun

Att bli kallad på intervju är att komma ett steg närmare en anställning. För många är detta en stressfylld situation, alla vill ju göra ett bra intryck men hur gör hen det? Vad ska du tänka på före, under och efter?

Fråga om arbetsplatsen har kollektivavtal. Har den inte det måste man få veta hur det förhåller sig med arbetstider, ersättningar vid övertid, tjänstepension m.m. måste man kolla upp detta innan man tackar ja.

Se filmen med Sarah Thorén, rektor i Forshaga, som tipsar om hur du gör en riktig bra anställningsintervju.

Introduktionsperioden rgb

Kolla kollektivavtalet

Kolla upp om skolan du söker jobb på har kollektivavtal. Det är en viktig fråga som lätt glöms bort.

Jobbet jag har sökt har kollektivavtal.

Bra start! Ett kollektivavtal skrivs mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen. Alla de förmåner och rättigheter som avtalats där ingår automatiskt också i ditt anställningsavtal.

Jobbet jag sökt har inte kollektivavtal.

Knepigt läge: Vid en anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal regleras villkoren enbart utifrån lagstiftningen och det som skrivs in i ditt anställningsavtal. Utan kollektivavtal riskerar du rätten till löneförhandlingar, inflytande och trygga försäkrings- och pensionsvillkor.

Jag vet inte. Hjälp mig ta reda på vilket.

Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet. För statligt anställda lärare tecknar Lärarförbundet kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Vilken lo n rgb

Vilken lön?

Du har läst länge för att bli lärare – världens viktigaste yrke – och nu är det dags att gå från student till att börja ett ansvarsfullt jobb. Självklart är du värd en riktigt bra lön. Hur ska du tänka när det börjar bli dags att prata lön.

Eva Persson, rekryterare på Lärarförbundet, tipsar dig om hur du ska tänka och handla när det är dags att begära lön för första gången.

Typ av ansta llning rgb

Anställningsavtalet

Har du koll på anställningsavtalets olika delar? När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett anställningsavtal. Det är bindande för er båda, även om ni kommer överens om det muntligt. Ingen av er kan på egen hand ändra på innehållet.

Vilken anställningsform?

Det finns i huvudsak två former av anställning; tillsvidareanställning och visstidsanställning. Det finns olika former av visstidsanställningar. När en nyutbildad lärare anställs första gången i en kommun finns en tolv månaders provanställning. Båda parter har rätt att avbryta en sådan provanställning.

Typ av anställning

Ferietjänst

Som ferieanställd arbetar du under läsåret och har ferie när eleverna har sommarlov och i vissa fall även under deras jullov. Här är bestämmelser och regler kring ferietjänst och ferieanställning. Den här anställningen är vanlig bland lärare.

Semestertjänst

Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester. Ordinarie arbetstid för heltid är vanligtvis 40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester, utom för statligt anställda, som har en veckoarbetstid på 39 timmar och 45 minuter. Lokala arbetstidsavtal kan också innehålla bestämmelser om förkortad veckoarbetstid.

Uppehållstjänst (ovanligt)

Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern.

La rarlegitimation rgb

Lärarlegitimationen

Endast legitimerade lärare och förskollärare får ansvara för undervisningen eller sätta betyg, oavsett när de är anställda. För att kunna ansöka om en legitimation som lärare- eller förskollärare krävs en examen och ett examensbevis.Målet med lärarlegitimationen är att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och tydliggöra lärares och förskollärares behörighet. Din lärarlegitimation visar vilka skolformer, årskurser och ämnen du är behörig att undervisa i.

Utdrag ur belastningsregistret

För att kunna börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Introduktionsperioden

Du som är ny lärare har rätt att få göra en introduktionsperiod med en mentor och en plan. Arbetsgivaren ansvarar för du får genomföra perioden i början av din anställning.

Gå med i Lärarnas a-kassa​

Lärarnas a-kassa är Sveriges största a-kassa för lärare. Gå med hos dem för att försäkra din inkomst och få specialiserad hjälp. Att vara med i a-kassan är en trygghet och lönar sig snabbt vid en kortare period utan jobb.

Mindre medlemsavgift under två år efter examen

Är du studerandemedlem i Lärarförbundet när du tar examen har du en reducerad medlemsavgift under två år efter examen. När du går från student till anställd behåller du alla förmåner och får också inkomstförsäkring som ihop med a-kassan kan ge dig 80 procent av inkomstbortfall vid arbetslöshet.

Läs mer här