Dsc02148
Senast uppdaterad

2019-09-13

Nominera till nationella organ

Nomineringarna till förbundsrådet och avtalsdelegation för SKL-området är i gång! Ta chansen och påverka vilka som ska få dessa viktiga uppdrag!

Förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKL är två oerhört viktiga organ i Lärarförbundets organisation. Nu har du chansen att nominera vilka som ska få de viktiga uppdragen att sitta i dessa!

Vad är förbundsrådet?

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Vad är avtalsdelegationen för SKL?

Avtalsdelegationen för SKL-området har till uppgift att lyfta och bereda frågor som är aktuella för avtalsförhandlingar på det kommunala avtalet och de 101 delegaterna avgör sedan om ett nytt avtal ska antas eller förkastas.

Hur nominerar jag?

När du nominerar ska du ha pratat med den du nominerar, så att du vet att hen är villig att ta uppdraget.

Du ska ange namn, medlemsnummer, födelseår och e-post till den du nominerar och till dig själv. Medlemsnummer behövs för att säkerställa att både den som nominera och den som blir nominerad är medlemmar. E-postadress behövs för eventuell kontakt för kompletterande information.

Du behöver vara inloggad för att kunna nominera. Logga in och klicka dig vidare på länkarna nedan (som visas endast i inloggat läge).