Senast uppdaterad

2021-10-23

Nominera din kollega till Årets lärare i fritidshem

Lärarförbundet tycker att det är viktigt att lyfta fram fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Därför utser vi Årets lärare i fritidshem varje år. Sista datum för nominering 2021 var den 22 oktober.

Kriterierna är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling.

Läraren i fritidshem/fritidspedagogen visar ett engagemang och

 • stimulerar elevernas utveckling och lärande utifrån ett upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat lärande,
 • utgår från elevernas intresse och behov, visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, lust och motivation,
 • ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen,
 • tillvaratar elevernas egeninitierade lek och aktiviteter för att stödja och synliggöra lärande,
 • ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som grupp, med respekt för varandras olikheter,
 • stärker elevernas demokratiska och sociala fostran, utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och mellanmänskliga relationer.

Läraren i fritidshem/Fritidspedagogen samarbetar och

 • skapar meningsfulla relationer till elever, arbetskamrater och föräldrar
 • tar initiativ till ömsesidig samverkan med olika lärargrupper och ser fritidshemmet som en del av hela skoldagen
 • arbetar för att synliggöra fritidshemmets roll och placera fritidshemmet i samhället

Läraren i fritidshem/Fritidspedagogen strävar efter att utveckla och

 • är kunnig i fritidspedagogik
 • är öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning
 • strävar efter att utveckla sin arbetsplats.

Regler för nomineringar

 • Du kan inte nominera dig själv.
 • Du behöver fråga personen du vill nominera innan du skickar in din nominering.
 • Den du nominerar ska ha en pedagogisk högskolexamen med inriktning mot fritidshem (eller äldre motsvarighet från före 1977) för att komma i fråga för utnämningen.

Priset

Priset består av ett diplom och en prissumma på 5 000 kr.

Behandling av personuppgifter

Genom att skicka in en nominering samtycker du till att Lärarförbundet får behandla dina personuppgifter i samband med utnämningen av Årets Lärare i fritidshem.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddsreglering (GDPR) och kommer endast att hanteras internt inom Lärarförbundet.

Personuppgifterna kommer att raderas senast tre månader efter att pristagaren har publicerats. Lärarförbundet kommer även att kontakta alla som nomineras för att redogöra för vilka uppgifter som har skickats in till oss och inhämta deras samtycke till att vi behandlar deras personuppgifter.

Juryn

 • Line Isaksson – representant från Lärarförbundets styrelse, ordförande för juryn.
 • Tino Skovlund – vald representant från referensorganet för fritidspedagogik.
 • Helene Elvstrand, Filosofie Doktor och Universitetslektor vid Linköpings Universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap (LEN).
 • Helen Lenving-Ekstrand – Årets lärare i fritidshem 2020.

Tidigare vinnare av Årets lärare i fritidshem

Bakgrund

Lärarförbundet har delat ut priset sedan 2010, från början under namnet Årets fritidspedagog och i samarbete med Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF).

Efter att NCFF avvecklades 2012 beslutade Lärarförbundet att fortsätta dela ut utmärkelsen. Priset fick en nystart 2013 med en ny struktur för juryarbetet och uppdaterade kriterier, som numera beslutas av referensorganet för fritidspedagogik.