Senast uppdaterad

2022-06-23

Nominera din kandidat till avtalsdelegationerna

För att ta fram avtalskrav och driva förhandlingar behöver vi tillsätta avtalsdelegationer för privat och statlig sektor.

Den svenska modellen bygger på att parterna kommer överens om vad som gäller på arbetsmarknaden. Parterna är fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med flera olika arbetsgivarorganisationer i kommunal, privat och statlig verksamhet.

En avtalsrörelse omfattar naturligtvis löner och arbetsvillkor, men tar avstamp i helheten och förutsättningarna för lärares och skolledares jobb. Det förhandlas om bland annat lönesättning, arbetstid, arbetsmiljö, inflytande, ledighet, ersättningar samt karriär och kompetensutveckling.

Sveriges Lärare

Tillsammans med Lärarnas Riksförbund jobbar vi med att etablera Sveriges Lärare som bildas den 1 januari 2023. I Sveriges Lärare kommer delegationerna för privat och statligt avtalsområde följa utvecklingen inom förhandlingsvärlden, analysera och utvärdera kollektivavtal och fatta beslut om att rekommendera förbundsstyrelsen att anta yrkande och avtal. Delegationens sammanträden leds av förbundsordförande eller någon av vice ordförande.

Nominera din kandidat

Känner du någon förtroendevald eller medlem som du tycker kan företräda Lärarförbundet och efter årsskiftet Sveriges Lärare i delegation för det privat eller statliga avtalsområdet? Nominera hen till uppdraget!

Nomineringstiden är öppen mellan den 27 juni och 31 augusti. Logga in med BankId för att nominera din kandidat.