Senast uppdaterad

2022-07-05

NLS Sommarkurs 2022

Årets sommarkurs med Nordiska lärarorganisationers samråd, NLS, hölls i danska Nyborg mellan 27 och 1 juli. Runt 100 lärare och skolledare från Sverige, Finland, Norge, Island, Färöarna, och Grönland hade samlats för att prata om arbetsmiljö och andra viktiga frågor.

Vartannat år arrangerar NLS en sommarkurs. Här varvas föreläsningar med grupparbeten, dialog och erfarenhetsutbyte. Årets kurs var särskilt efterlängtad då kursen 2020 blev inställd på grund av pandemin.

Sommarkursen riktar sig till lärare och ledare, från förskola till högskola och vuxenutbildning, som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna. Deltagarna ska även ha facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet.

Årets Sommarkurs ägde rum på Hotell Stora Bält i Nyborg på ön Fyn i Danmark.

Efter fem givande dagar med både skratt och kunskapande tillsammans med ett härligt gäng från hela norden så sitter bara en liten bitterhet kvar - att jag inte har sökt NL:s sommarkurs tidigare!

En av många nöjda deltagare på kursen.


På Sommarkursen 2022 pratades det om arbetsmiljö, välmående, integrering och inklusion ur olika vinklar.

Till exempel:

  • Vad är en god arbetsmiljö, och vad behövs för att skapa en sådan?
  • Hur får vi samspelet mellan en god arbetsmiljö och glädje att styrka arbetsplatsens kärnuppgift?
  • Integrering och inklusion ställer stora krav på arbetsmiljön. Hur kan dessa krav tacklas?
  • Hur lyckas vi med inkludering? Vad säger forskningen?
  • Vad är ett gott liv som barn eller ungdom?
  • Samt en spaning mot framtiden. Vad är "21st century skills"?

En lång rad spännande föreläsningar varvades med samtal och lokala utflykter till bland annat H.C. Andersens hus, slottet Egeskov och andra sevärdheter på Fyn.

Besök på slottet Egeskov på Fyn.

Intressanta föreläsningar och spännande möten med deltagare från våra nordiska länder. Nya erfarenheter som jag tar med mig i mitt framtida fackliga arbete.

En annan nöjd deltagare på kursen.


Deltagarna på kursen var alla medlemmar i någon facklig organisation för lärare eller skolledare. Från Sverige deltog medlemmar i både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.