Senast uppdaterad

2022-04-08

Nätverksträff för lärare i grundskolan den 27 april

Klockan 08.30-12.00. Lärarförbundets utredare Lisa Heino och Patrik Ribe presenterar vår nya rapport Dokumentationsbördan hotar lärares kärnuppdrag – vad måste bort? Sedan blir det erfarenhetsutbyte och workshop på temat dokumentation.

Träffen riktar sig till dig som är

 • lärare i grundskola
 • medlem i Lärarförbundet
 • vill engagera dig i grundskolefrågor
 • deltar i lokala grundskolenätverk.

Anmäl dig till Nätverksträff för lärare i grundskolan nu.

Diskussionspunkter

 • Finns dokumentationskravet i skolans styrdokument?
 • Är dokumentationen ändamålsenlig och bidrar till att främja elevens kunskapsutveckling?
 • För vem genomför du dokumentationen?
 • Följs dokumentationen upp och kommer till användning?
 • Genomförs dokumentationen mest för att "hålla ryggen fri"?
 • Dubbeldokumenterar du - till exempel i flera olika digitala system?
 • Är den digitala plattformen otillräcklig? Hur skulle den kunna förbättras?
 • Är dokumentationen en uppgift som kräver lärarkompetens?

Praktisk information

Onsdag den 27 april 08.30-12.00 på Zoom

Några dagar före träffen får du ett mejl med mer information och en länk för att ansluta dig.

Anmäl dig till Nätverksträff för lärare i grundskolan nu.

Du kan också anmäla dig via mejl till Maria Sjökvist, maria.sjokvist@lararforbundet.se.

Sista anmälningsdag är måndag den 25 april.

Kursledare

Jessica Milch, Linköpings lokalavdelning och Sofia Wenhov, Norrköpings lokalavdelning tillsammans med Linda Ahlgrimmer, Lärarförbundets regionala kontor i Karlstad/Linköping.

Mål och syfte med nätverksträffen

 • Engagera utifrån professionen.
 • Stärka yrkesrollen genom gemensamma frågor som engagerar och skapar en stolt profession.
 • Synliggöra Lärarförbundets arbete med grundskolan – både på arbetsplatsen, lokalt på orten och i hela landet.

Tipsa gärna kollegerna om träffen

De är välkomna att delta så länge de är medlemmar i Lärarförbundet. Om de inte är medlemmar kan du värva dem och få bonuspoäng i vår webbshop. Värva en kollega.

Har du frågor?

Gå med idag
– 6 månader gratis!