Senast uppdaterad

2022-09-02

Nätverksträff för lärare i fritidshem

Den 22 september klockan 08.30-12.00. Ta chansen att träffa andra lärare i fritidshem, fortbildas, och utbyta erfarenheter. Anmäl dig senast den 21 september. Nätverksträffen sker online, så du kan vara med var du än bor.

Nätverksträffen riktar sig till dig som är Lärare i fritidshem, medlem i Lärarförbundet och vill engagera dig i frågor som rör fritidshem och deltar i lokala nätverk för fritidshem.


Innehåll

  • Fritidshemmet inom Sveriges Lärare - Line Isaksson från Förbundsstyrelsen medverkar.
  • Kollegiala diskussionsfrågor utifrån Hök21. (Förbered dig gärna innan.)
  • Hur ser det ut hos din arbetsgivare idag med gemensamma förutsättningar kring: planeringstid, utbildningsdagar, planeringsdagar, fortbildning för fritidshemmet?
  • Hur ges det likvärdiga förutsättningar hos din arbetsgivare utifrån Skolverkets direktiv om fritidshemmets uppdrag?
  • Hur märker du av arbetet med HÖK 21 hos din arbetsgivare utifrån ditt yrke som lärare i fritidshem? Exempelvis. bättre löneutveckling än närliggande arbetsgivare, bättre arbetsförutsättningar, bättre arbetsmiljö?
  • Har din arbetsgivare någon plan för att vidareutbilda befintlig personal? Till exempel uppstartade projekt, pågående utbildningssatsning med mera.
  • Hur långt har din arbetsgivare/din arbetsplatsen kommit med handlingsplan runt Hot & Våld? Exempelvis att handlingsplanen är förankrad på arbetsplatserna? Deltagit i en inrymning praktiskt eller teoretiskt?
  • Hur löser din arbetsgivare ansvaret för undervisningen på fritidshemmet utifrån legitimationskravet när det inte finns legitimerade kollegor på alla fritidshem?
  • Övriga frågor.

Anmälan

Anmälan: anmäl dig till Nätverksträff för lärare i fritidshem här, eller via mail till Maria Sjökvist maria.sjokvist@lararforbundet.se.

Sista anmälningsdag: den 21 september.


Praktisk information

Datum och tid: tisdagen den 22 september klockan 8.30-12.00.

Plats: online-möte via Zoom. Några dagar före träffen får du ett mejl med mer information och en länk för att kunna ansluta dig.

Kursledare: Hanna Almcrantz, Linköpings lokalavdelning, Karin Johansson och Pernilla Holmqvist, Eskilstuna lokalavdelning, ansvarar tillsammans med Lärarförbundets regionala kontor i Linköping.,

Välkommen!


Mål och syfte med nätverksträffen

Engagera utifrån professionen, stärka yrkesrollen genom gemensamma frågor som engagerar och skapar en stolt profession. Synliggöra Lärarförbundets arbete med fritidshemmen - både på arbetsplatsen, lokalt på orten, och tillsammans på nationell nivå.


Tipsa gärna kollegerna

Tipsa gärna kolleger och bekanta om träffen. De är välkomna att delta så länge de är medlemmar i Lärarförbundet. Om de inte är medlemmar kan du värva dem och få bonuspoäng i vår webbshop. Värva en kollega.


Bli medlem i Lärarförbundet

Är du inte medlem i Lärarförbundet? Bli medlem nu,


Har du frågor?