Senast uppdaterad

2022-10-21

Nationella valberedningens förslag

Nationella valberedningens förslag till ledamöter för perioden mellan Lärarförbundets sista ordinarie kongress 29-30 november fram till första ordinarie kongressen i Sveriges Lärare i maj 2024.

Här är nationella valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse, revisorer, nationella skolformsföreningar, kongressledamöter, revisions- och verksamhetsutskott samt Lärarstiftelsen.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande
Johanna Jaara Åstrand, Örnsköldsvik, grundskola

1:e vice förbundsordförande
Maria Rönn, Trelleborg, gymnasieskola

2:e vice förbundsordförande
Robert Fahlgren, Skellefteå, grundskola

Ledamot
Line Isaksson, universitet/högskola, doktorand/fri
Anna Olskog, Umeå, grundskola
Jenny Barkman, Trollhättan, grundskola
Kent Andersson, Hallsberg, gymnasieskola
Sandra Asp Axelsson, Borlänge, förskola
Louise Plobeck, Uppsala, grundskola
Pia Rizell, Örebro, förskola
Terje Adkins, Göteborg, grundskola
Klara Frohm, Stockholm, grundskola
Mikael Forsberg, Gävle, spec. pedagog
Madeleine Eriksson (nyval), Jönköping, grundskola
Johanna Ehinger Wren (nyval), Motala, förskola
Ellen van Lokhorst (nyval), Värmdö, kulturskola
Fredrik Björkman (nyval), Malmö, gymnasieskola

Revisorer

Revisor, ordinarie
Gunnel Ahlgren, Gotland
Anna Söderlund, Gävle

Revisor, suppleant
Åsa Zetterberg, Trollhättan
Erik Björnermark, Kristinehamn

Mötesfunktionärer kongressen

Kongresspresidium
Andrine Winter, Stockholm (extern)
Tomas Rosengren, Umeå, folkhögskola
Fredric Hillertz, Falkenberg, grundskola

Protokolljusterare tillika rösträknare
Thomas Eriksson, Söderhamn, grundskola
Kia Kimhag, Universitet/högskola, universitet

Skolformsförening grundskola

David Gustafsson, ordförande, Stockholm, grundskola
Yvonne Solheim Mosling, Arvika, grundskola
Ronnie Ripgården, Kungsbacka, grundskola
Pontus Larsson, Karlstad, grundskola

Skolformsförening gymnasium-vuxenutbildning

Peter Olsson, ordförande, Göteborg, gymnasieskola
Anders Westermark, Sigtuna, gymnasieskola
Anna Ågren, Öckerö, gymnasieskola
Lillemor Malmbo, Umeå, vuxenutbildning

Skolformsförening förskola

Petra Hultqvist, ordförande, Jönköping, förskola
Johan Eckman, Malmö, förskola
Erika Edvardsson, Kungälv, förskola
Cecilia Bross, Stockholm, förskola
Mirlinda Quranolli, Botkyrka förskola
Jenny Bandhede, Uddevalla, förskola
Andrè Juhlin, Västerås, förskola

Revisions- och verksamhetsutskott

Ulf Holst, ordförande, Huddinge
Christian Düberg, vice ordförande, Malmö
Catherine Svernfors, Academedia
Ingela Magnusson, Borås
Hanna Almcrantz, Linköping

Lärarstiftelsen

Eva-Lis Sirén, Forshaga
Fredrik Sandström, Arboga
Ann-Charlotte Eriksson
Klas Holmgren, Borlänge
Alicia Eriksson, Karlskoga
Per Hellström, Kumla