Senast uppdaterad

2021-04-15

Min lön: Lönestatistik för skolledare

Behöver du veta ditt löneläge inför lönesamtalet? Ska du byta jobb och undrar vad du ska begära? Med vårt webbverktyg Min lön får du koll! Just nu kan också du som ännu inte är medlem pröva på Min Lön.

Om du loggar in hos Lärarförbundet kan du se ditt löneläge i Min lön. Du ser hur din löneutveckling har sett ut och kan jämföra med andra skolledarlöner utifrån kollektivavtal, yrke, årtal, ålder och ort/område. Vad tjänar andra skolledare? Hur bra betalar olika arbetsgivare?

Min Lön bygger på fullständiga och helt korrekta uppgifter som hämtats ur partsgemensamma databaser. Min lön är därför ett pålitligt verktyg och ska inte jämföras med andra förbunds ofullständiga lönestatistik, som ofta tas fram ur frivilligt inskickade löneenkäter.

Läs även tipsen om hur du som skolledare gör för att få bäst resultat i din sökning längre ned på den här sidan.

Mitt löneläge

Här ser du ditt löneläge hos din arbetsgivare. Du kan jämföra med andra skolledar- eller lärarkategorier. De yrkeskategorier som finns för skolledare är

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Rektor i förskola
  • Biträdande rektor i förskola
  • Ledning kultur, turism och fritid (exempelvis kulturskolechef)
  • Ledning skola och barnomsorg/förskola (exempelvis områdeschef och verksamhetschef),
  • Ledning skola (exempelvis områdeschef och verksamhetschef).

Du kan ha upp till fem kategorier i en och samma jämförelse. Klicka på pilen i vald kategori och lägg till. Observera att det inom kategorin ”Välj område” också finns län längst ner i listan. Om du inte vill scrolla går det bra att skriva in ditt sökord.

Min löneutveckling

Du ser din löneutveckling de senaste fem åren. Även här kan du jämföra med andra skolledar- eller lärarkategorier.

Mina möjligheter

Här ges tips inför framtiden. Mina möjligheter vänder sig i huvudsak till lärare.

Lönestatistik

Här kan du jämföra löneläget hos olika arbetsgivare. Du kan jämföra utifrån avtalsområde, årtal, befattning och område (geografiskt eller organisatoriskt). Välj ett eller flera områden för att starta jämförelsen. Finns det för få individer inom urvalet visas inga eller begränsade data. Scrolla då ner och använd ditt läns uppgifter.

Fliken Avancerad jämförelse

Här får du medellön, median och kvartiler samt ett antal percentiler. Undre kvartilen markerar en gräns som den lägsta fjärdedelen av lönerna ligger under i förhållande till medianlönen. På motsvarande sätt ligger en fjärdedel av de högsta lönerna ovanför den övre kvartilen. Percentiler fungerar på motsvarande sätt, men delar in lönerna i hundradelar. 10 procent av lönerna ligger under den tionde percentilen, det vill säga en låg lön. Den nittionde percentilen anger den lönenivå som 10 procent ligger över, det vill säga en hög lön.

Här ser du tydligt hur variationerna ligger och var du har anhopningar, dvs var ”normallöneläget” ligger.

Här kan du läsa mer om den avancerade statistiken i Min lön.Frågor och svar om Min lön

På sidan Frågor och svar om Min lön har vi samlat de vanligaste frågorna.